Hârezmli Hâfız’ın Divanı: İnceleme-Metin-Tıpkıbasım, 1998

₺6.00 ₺3.60
  • Yazar: Harezmli Hâfız- Recep TOPARLI (Haz.)
  • Basım Yılı: 1998
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751669605
  • Barkod : 9789751669605
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Hâremli Hâfız’ın divanının ele alındığı bu eser, temel olarak Giriş, İnceleme, Metin ve Tıpkıbasım bölümlerinden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde, Hârezmli Hâfız’ın hayatı, edebi kişiliği ve divanı hakkında genel bilgiler verilmektedir. Bu bölümü, divanın imlâ özellikleri, ses bilgisi özelikleri ve yapım ekleri, isim çekimi, sıfatlar, zamirler, zarflar gibi şekil bilgisi özellikleri açısından incelemesi takip etmektedir. Bu bölümün sonunda yer alan bibliyografyadan sonra divanın transkripsiyonlu metni yer almaktadır. Eserin son bölümünü ise divanın tıpkıbasımı teşkil etmektedir.