Bugünkü Kıpçak Türkçesi, 2013

₺24.00 ₺14.40
  • Yazar: Mustafa ÖNER
  • Basım Yılı: 2013
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751610224003
  • Barkod : 9751610224003
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eser, Karadeniz’in kuzeyindeki düzlükten kuzeye doğru, Uralları aşıp Güney Sibirya’ya ve Tanrı Dağları’na kadar yayılan geniş topraklarda konuşulan Kıpçak lehçeleri üzerine yeterince araştırma yapılmadığı düşüncesinden hareketle hazırlanmıştır. Giriş, Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi ve Sonuç olmak üzere dört bölümden meydana gelen eserin Giriş bölümünde, Kıpçak Türkçesine dair elde edilebilecek dil malzemesi kaynakları, Kıpçak Türkçesi lehçeleri vb. hakkında genel bilgiler verilmiştir. Ses Bilgisi bölümünde ise Kıpçak Türkçesinde ünlüler, ünsüzler ve ses olayları incelenmiştir. Şekil Bilgisi bölümünde, Kıpçak Türkçesinde yapım ekleri, çekim ekleri, sıfat-fiiller, zarf-fiiller, bağlaçlar, edatlar, ünlemler ve soru çekimi işlenmiştir. Sonuç bölümünde ise Ses Bilgisi ve Şekil Bilgisi bölümlerinde işlenen konular genel olarak değerlendirilmiştir.