Azerbaycan Bayatıları, 1998

₺6.00 ₺3.60
  • Yazar: Günay KARAAĞAÇ- Halil AÇIKGÖZ (Haz.)
  • Basım Yılı: 1998
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751670601
  • Barkod : 9789751670601
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Edebiyat tarihçilerinin pek az ilgilendiği bayatı, mâni gibi dörtlük ve cinasa dayalı anonim edebî ürünler, Türk edebiyatının başlangıcından bu yana, Türklerin duygu ve düşüncelerinin en yoğun taşıyıcılarıdır. Bayatı söylemek Azerbaycan Türklerinin bir geleneğidir. Bu çalışmada Kuzey ve Güney Azerbaycan’dan derlenen 6374 bayatı yer almaktadır. Kitapta Türk sözlü edebiyatının en yaygın türlerinden biri olan bayatının genel hatlarıyla anlatıldığı “Giriş” bölümünden sonra “Kaynaklar ve Kısaltmalar” bulunmaktadır. Ayrıca kitabın sonunda “Nüsha Farkları” ve “Sözlük” bölümlerine yer verilmiştir.