Kavâid-i Lisân-ı Türkî: Türkçe Dil Bilgisi, 2018

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Halit Ziya Bey- Kaya TÜRKAY (Haz.)
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751611550
  • Barkod : 9789751611550
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eser, önceleri Tensikat-ı Askeriyye Komisyonu Katibi iken sonraları Seraskerlik Süvari Dairesi Başkatipliğine yükselmiş olan Halit Ziya Bey’in Alay Mekteplerinde verilen okuma-yazma muallimleri için yazdığı dil bilgisi kılavuzu niteliğindeki Kavaid-i Lisan-ı Türki adlı eserini ele almaktadır. Giriş, Metin, Sözlük, Terimler Dizini ve Tıpkıbasım olarak beş bölümden meydana gelen eserin Giriş bölümünde, Kavaid-i Lisan-ı Türki’nin yazarı, yazılış amacı vb. genel bilgiler verilmiş, kitabı günümüz Türkçesine aktarırken izlenen yol belirtilmiştir. Akabinde eserin ağırlıklı bölümünü oluşturan Kavaid-i Lisan-ı Türki’nin metni yer almaktadır. Eserin son kısmında ise bugün kullanımdan düşmüş ya da sınırlı bir alanda kalmış Osmanlıca sözlere metindeki kullanımlarına uygun düşen anlamların verildiği sözlük, metinde geçen terimlerin günümüzdeki karşılıklarının verildiği terimler dizini ve Kavaid-i Lisan-ı Türki’nin tıpkıbasımı yer almaktadır.