İletişim +90 312 457 52 06

Tarih Boyunca Slav-Türk Dil İlişkileri, 1998

₺4.00 ₺2.40
  • Yazar: Hayriye SÜLEYMANOĞLU YENİSOY
  • Basım Yılı: 1998
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751670908
  • Barkod : 9789751670908
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eserin yayına hazırlanma amacı, Türkçede (Osmanlı ve çağdaş dönem Türkçesinde) Slav leksik unsurlarının tespiti ile ilgili olarak şimdiye kadar yapılmış olan araştırmalara toplu bir bakış; Balkan Türk (Türk, Gagavuz, Tatar) ağızları hakkındaki araştırmaların, eski Sovyetler Birliği’nde de bu konuda yapılmış araştırmaların durumunu göstermek; araştırmalar sonucu belirlenen birçok Slavca kelimeyi dâhil edip bu leksik unsurların hepsini sistemleştirmek ve bunların leksik, semantik, fonetik ve morfolojik analizini yapmaktır. Eser, temel olarak üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde, Slav onomastiği ve bunun Türkçedeki fonetik ve morfolojik adaptasyonu konusu ele alınmıştır. İkinci bölümde, Türkçede Slav leksik unsurları incelenmiştir. Üçüncü bölümde, eski Sovyetler Birliği ve Balkan yarımadasındaki Türk lehçelerinde ve ağızlarında Slav leksik unsurları konusu yer almaktadır. Ayrıca eserin Giriş bölümünde, Slav halklarıyla Türk halkları arasındaki etnik ilişkiler ve dil ilişkileri, Slav-Türk dil ilişkilerinin araştırılması konuları ile eserin hazırlanma amacına değinilmiştir. Eserin sonunda yer alan Ekler bölümünde ise, araştırılan Osmanlı belgelerinden istatistikler, yer adları sözlüğü, kişi adları indeksi, Türkçede Slavca alıntılar vb. yer almaktadır.