Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim, 1999

₺4.00 ₺2.40
  • Yazar: Himmet BİRAY
  • Basım Yılı: 1999
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751671103
  • Barkod : 9789751671103
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Batı grubu Türk yazı dillerinde ismin incelendiği bu eser, yapı ve çekim olmak üzere iki temel bölümden meydana gelmektedir. Yapı bölümünde isimler sırasıyla basit isimler, türemiş isimler ve birleşik isimler olarak üç ana başlık altında incelenmiştir. Türemiş isimler kısmı, bu isimleri türeten yapım eklerinin etraflıca ele alınmasını gerektirdiği için oldukça geniş tutulmuştur. Çekim bölümünde, isimlerin çekim ekleri ve bu eklerle çekimleri gösterilmiştir. Bu bölümde sırasıyla çokluk eki, iyelik ekleri, aitlik eki, hal ekleri, soru eki ve isimlerin bildirme ifadesi üzerinde durulmuştur. Bu bölümde –yapım eklerinde de olduğu gibi- eklerin yapısı, imlâsı, fonksiyonları ve yazı dillerindeki farklı durumları izah edilmiştir. Sonuç bölümünde, batı grubu Türk yazı dillerinde isim konusunun incelenmesiyle varılan “bu yazı dillerinin yüzde doksan aynı olduğu” sonucu vurgulandıktan sonra farklı olarak tespit edilen noktalar teferruratlı bir şekilde sıralanmıştır. Kitabın son bölümünde bibliyografya yer almaktadır.