Memlük Tükçesinde Zarf-Fiilli Parçaların Dizimi, 1999

₺2.00 ₺1.20
  • Yazar: Mustafa UĞURLU
  • Basım Yılı: 1999
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 97897571202
  • Barkod : 97897571202
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eser, Türkçe üzerinde yapılan çalışmalarda dizim çalışmalarının oldukça geri durumda olduğu düşüncesinden hareketle hazırlanmıştır. Memlük Türkçesinde zarf-fiillerinin dizimi üzerine hazırlanan bu çalışma, Giriş ile birlikte altı bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde, Memlükler ve Memlük Türkçesi konularına değinilmiş ve eser hazırlanırken incelenen metinler ile transkripsiyon, iktibas ve aktarımda uyulan esaslar belirtilmiştir. Temel Bilgiler bölümünde, cümle, Fiil tabanının istemi “valenz”, cümle belirleme ölçütleri, temel parça ve temel cümle, zarf-fiili parçanın diziliş yerini belirleme hakkında okura bilgi verilmiştir. Akabinde, zarf-fiili parçanın dış yapısı, içyapısı, zarf-fiili parça ile temel parçanın birinci tamlayıcıları arasındaki ilişki konuları çeşitli alt başlıklarla incelenmiştir. Son bölümde ise, kaynakça yer almaktadır.