Türk Gramerinin Sorunları 1-2, 2011

₺15.00 ₺9.00
  • Yazar: Türk Dil Kurumu (Haz.)
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751611482
  • Barkod : 9751611482
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Sağlıklı bir gramerin yazılabilmesi, gramer konusundaki çok yönlü araştırmalar dışında, sorun oluşturan konuların ilgili ve yetkililer arasında karşılıklı olarak tartışmak suretiyle çözüme bağlanmasını veya çözüm yollarının açılmasını gerekli kılmıştır. Türk Dil Kurumu Gramer Bilim ve Uygulama Kolunun 26 Mart 1994-17 Nisan 1998 tarihleri arasında, bu amaçla düzenlediği dokuz ayrı toplantıya ait bildiri ve konuşma metinleri toplanarak Türk Gramer Sorunları II adlı kitap oluşturulmuştur. Kitapta; “Türkçede İsim ve İsmin Sınıflandırılması”, “Türkçede Fiil ve Fiil Çekimi”, “Türkçede Sıfat-Fiil Ve Zarf Fiil”, “Türkçede Çatı Kavramı ve Çatı Ekleri”, “Türkçede İsim Çekimi Eklerinin Kullanım Özellikleri ve İşlevleri”, “Yapım Eklerinin Nitelikleri”, “Türkiye Türkçesinde Zamir”, “Türkiye Türkçesinde Edat” ve “Türkiye Türkçesinde Ünlem” konularında sunulan bildiriler ve bu konularda yapılmış olan tartışmalar yer almaktadır