Mevlâna Sekkâkî Divanı, 1999

₺6.00 ₺3.60
  • Yazar: Sekkâkî- Kemal ERASLAN (Haz.)
  • Basım Yılı: 1999
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 97897572001
  • Barkod : 97897572001
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eserde, Çağatay edebiyatının ilk eserlerinden olması sebebiyle büyük bir önem taşıyan Mevlana Sekkaki Divanı ele alınmıştır. Eser, Giriş, İmlâ ve Dil Özellikleri, Metin ve Çeviri, Nüsha Farkları, Notlar, Dizin, Bibliyografya ve Tıpkıbasım bölümlerinden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde, dönemin siyasi durumu, Çağatay Türkçesi ve edebiyatı ile Mevlana Sekkaki’nin hayatı, edebi kişiliği, ifade özelliği, divanının nüshaları ve muhtevası konuları ele alınmıştır. Bu bölümü, divanın imlâ özellikleri ve dil özellikleri açısından değerlendirildiği inceleme takip etmektedir. Divanın asıl kısmını oluşturan bölümde ise karşılıklı olarak okura sunulmuş olan divanın transkripsiyonlu metni ile çevirisi yer almaktadır. Nüsha Farkları bölümünde, eserin tenkitli metni hazırlanırken yararlanılan British Museum’da 2079 numarayla kayıtlı nüsha ile Taşkent Kolyazmaları’nda 7685 numarayla kayıtlı nüshada birbirinden farklı olan kısımlar listelenmiştir. Notlar bölümü, bu alanda çalışan genç araştırmacılar göz önünde tutularak hazırlanmıştır ve divanda geçen ifadeler vb. hakkında açıklayıcı bilgilerden oluşmaktadır. Eserin son kısmını ise bibliyografya ile divanın tıpkıbasımı oluşturmaktadır.