Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması, 2000

₺4.00 ₺2.40
  • Yazar: Ertuğrul YAMAN
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751674203
  • Barkod : 9789751674203
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması konusunun ele alındığı bu eser giriş bölümüyle birlikte üç bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde, Türk dili ve lehçelerinin kök birliği, Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinin etkilendiği diller, söz dizimi ve kelime gruplarıyla ilgili terim ve yaklaşımlar konuları işlenmiştir. Kelime Grupları adlı birinci bölümde, kavramın tanımıyla ilgili mevcut bilgilere ve kelime gruplarının inceleniş metotlarına değinilmiş, ardından isim tamlaması, sıfat tamlaması, sıfat-fiil grubu, zarf-fiil grubu, isim-fiil grubu gibi kelime grupları mezkur dillerde karşılaştırılmıştır. Cümlenin ele alındığı ikinci bölümde, cümle kavramı ve cümlenin sınıflandırılması konuları işlendikten sonra cümleler unsurları bakımından (özne, yüklem…) ve çeşitleri bakımından ( basit ,birleşik, isim, fiil, kurallı, devrik, olumlu, olumsuz…) karşılaştırılmıştır.