Anadolu Ağızlarında Sıfat-Fiil Ekleri, 2000

₺4.00 ₺2.40
  • Yazar: Ahad ÜSTÜNER
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751675309
  • Barkod : 9789751675309
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Anadolu ağızlarında kullanılan sıfat-fiillerin ele alındığı eser, Giriş, İnceleme ve Dizin olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde, sıfat-fiil eklerinin bazen mastar ekleri, bazen de zarf-fiil ekleri gibi kullanılması sebebiyle fiilimsi, mastar, zarf-fiil ve sıfat-fiil kavramlarının tanım ve izahı yapılmıştır. Takip eden inceleme bölümünde, bugün yazı dilimizde yaygın olarak kullanılan sıfat-fiil ekleri ile Türkçenin grameri hakkındaki eserlerde sıfat-fiil eki sayılan veya ağızlarda sıfat-fiil fonksiyonuyla kullanılan eklere yer verilmiştir. Ele alınan ek, görevi, başka eklerin yerine kullanılışı, başka eklerin kendisi yerine kullanılışı ve ürettiği sıfat-fiillerin söz dizimindeki kullanılışı noktalarında incelenmiştir. Eserin son kısmında ise ekler indeksi yer almaktadır.