Garib-nâme I(I-II)-II(I-II): Tıpkıbasım, Karşılaştırmalı Metin ve Aktarma, 2000

₺80.00 ₺48.00
  • Yazar: Âşık Paşa, Kemal YAVUZ (Haz.)
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1(1-2)-2(1-2)
  • Dil :
  • ISBN : 9751613017640
  • Barkod : 9751613017640
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Garib-name, batı Türkçesiyle telif edilmiş ilk hacimli eser olması, döneminin sosyal, kültürel ve fikri hayatını çok iyi yansıtan bir eser olması sebebiyle Türk dili tarihinin en önemli eserlerinden biridir. Eserde dil konusunda gösterilen hassasiyet onu daha da önemli bir eser haline getirmektedir. Prof. Dr. Kemal Yavuz’un Garib-name’yi ele alan bu çalışması ise eserin bütününü ele alan ilk çalışma olması sebebiyle önem arz etmektedir. Garib-name’nin ele alındığı dört ciltten müteşekkil bu eserin Giriş kısmında, eserin yazıldığı dönem hakkında bilgi veren bir araştırma da yer almaktadır. Bu araştırmada Selçuklu devri sonları ile Osmanlı devri başlarını içine alan yaklaşık iki yüz yıllık bir dönem değerlendirilmiştir. Bu devir içinde Âşık Paşanın hayatı ve eserleri anlatılarak edebiyat tarihimizdeki yeri belirtilmiştir. Ayrıca, Garib-name ve nüshaları hakkında bilgi verilirken eserin çalışmada yararlanılan nüshaları [Süleymaniye Kütüphanesi Laleli (No:1752), Kayseri Raşit Efendi Kütüphanesi (No:9344), Almanya Tübingen Depot der Staatsbibliothek (No:1684), Konya Koyunoğlu Kütüphanesi (No:13634)] tanıtılmıştır. Giriş bölümünü takip eden, Garib-name’nin metninin okura sunulduğu kısmın düzenlemesi ise şu şekildedir. Eserin baştan sona kadar sol taraftaki sayfası Garib-name’nin Laleli nüshasının tıpkıbasımına ayrılmıştır. Karşı sayfaların birinci sütununda dört nüshaya dayanan ilmi metin transkripsiyonlu bir şekilde ortaya konmuş, nüsha farkları her sayfanın altında gösterilmiştir. İkinci sütunda ise eser, günümüz Türkçesiyle verilmiştir. Eserin I/1 ve I/2 ciltleri iki ciltten müteşekkil olan Laleli nüshasının birinci cildindeki metni, bu metnin transkripsiyonunu ve Türkiye Türkçesi şeklini ihtiva ediyorken II/1 ve II/2 ciltleri bu nüshanın ikinci cildindeki metni, transkripsiyonunu ve Türkiye Türkçesi şeklini içermektedir.