Šelomonun Mašallary/ Süleyman’ın Meselleri/ Patarliu Knyga (Proverbia), 2000

₺3.00 ₺1.80
  • Yazar: Mykolas FİRKOVİÇİUS (Haz.)
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751677105
  • Barkod : 9789751677105
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Türk halklarından biri olan Litvanya Karayları 600 yıldır Litvanya’da yaşamaktadır. Bunlar inanç olarak Kitab-ı Mukaddes’teki Ahd-i Atik’i kabul etmiş olup dinleri “Karaizm” olarak anılır. Ahd-i Atik’in kitaplarından birisi de Süleyman’ın Meselleri’dir. Bu çalışmada, eserin üç varyantı yer alır ki bunlar Litvanya alfabesi temelindeki Karay diliyle yazılmış ana metin, yaygın Türk alfabesi ile yazılmış aynı metin ve ana metne kaynaklık eden orijinal el yazmalarının faksimilesi (eski İbrani karakterlerinin kullanıldığı Karay) dir. Çalışmanın sonunda ise orijinal dil ile Türkçe ve İngilizce olarak açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir.