İletişim +90 312 457 52 06

Ahmed-i Dâ’î Divanı I-II: Metin-Gramer-Tıpkıbasım-Dizin, 2017

₺44.00
  • Yazar: Ahmed-i Dâ’î- Mehmet ÖZMEN (Haz.)
  • Basım Yılı: 2017
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1-2
  • Dil :
  • ISBN : 9789751632531
  • Barkod : 9789751632531
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

İki ciltlik bu eserde, XV. yüzyılın önde gelen divan şairlerinden Ahmed-i Da’i’nin divanı ele alınmıştır. Eser, Ahmed-i Da’i Divanını ilk defa tam olarak ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. Birinci cilt, Ahmed-i Dai ve eserleri hakkında bilgi verilen Giriş bölümü, divanın transkripsiyonlu metninin verildiği Metin bölümü, divan metninin ünlülerin yazılışı, eklerin yazılışı, ünsüzlerin yazılışı, birleşik yazılan kelimeler vb. birçok başlık altında incelendiği Gramer Notları bölümü ve divanın tıpkıbasımının yer aldığı Tıpkıbasım bölümü şeklinde düzenlenmiştir. İkinci ciltte ise divan metninin söz varlığını kapsayan Dizin yer almaktadır.