Türk Ad Bilimi I: Giriş, 2001

₺3.00 ₺1.80
  • Yazar: Saim SAKAOĞLU
  • Basım Yılı: 2001
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1
  • Dil :
  • ISBN : 9789751678003
  • Barkod : 9789751678003
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Türk Ad Bilimi I, Giriş adlı bu eser, Türk ad biliminin çeşitli açılardan ele alındığı on bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde, ad biliminin tanımına ve ad bilimi terimlerine yer verilmiştir. Adlarla ilgili bazı kaynaklar adlı ikinci bölümde, iki alt başlık bulunmaktadır. Türkler tarafından yazılan eserler başlığı altında Divan-ı Lügati’t-Türk, Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Kamusü’l-Alam hakkında bilgi verilmiştir. Doğudan ve batıdan birer araştırıcı başlığı altında ise Kalkaşandi, ve eseri ile Annemarie Schmell ve eseri tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde, Türkiye’de ilk ad bilimi çalışmaları ele alınmıştır. Dördüncü bölümde, Türk ad bilimine hizmet eden bilim adamı ve araştırmacılar hakkında bilgi verilmiştir. Beşinci bölümde, üniversitelerimizde ad bilimi konusu işlenmiştir. Altıncı bölümde, önce İş sonra İş ve Düşünce adlarıyla yayımlanan ve ad bilimine yer veren dergi okurlara tanıtılmıştır. Yedinci bölümde, Türk basınında kişi adları ve ad düzeltmeleri meselesi incelenirken sekizinci bölümde, Türk ad bilimi bibliyografyaları kitaplar ve makaleler alt başlıklarıyla ele alınmıştır. Dokuzuncu bölümde, batıda ad bilim çalışmalarına değinilmiştir. Kitabın son bölümü olan onuncu bölümde ise adlarımızla ilgilenen Avrupalı bilim adamları hakkında bilgi verilmiştir.