İletişim +90 312 457 52 06

Menâkıb-ı Mevlâna, 2001

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: Lokmanî Dede- Halil ERSOYLU (Haz.)
  • Basım Yılı: 2001
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751678300
  • Barkod : 9789751678300
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Lokmanî Dede tarafından 1504 yılında, Mevlevilik tarihinin iki ana kaynağı olan Risâle-i Sipehsâlar ile Menâkıbu’l-Ârifîn adındaki eserlerin, bazı ekleme ve çıkarmalarla mesnevi şeklinde Türkçeye çevrilerek meydana getirilen Menâkıb-ı Mevlâna’nın şimdiye kadar yapılmış herhangi bir vulgarize metni ya da bilimsel metni bulunmamaktadır. Eserin yazılış tarihi Eski Anadolu Türkçesinin sonlarına, Osmanlı Türkçesinin ise başlarına rastlamaktadır. Geçiş döneminden izler taşıyan eser deyim, terim ve kalıplaşmış sözler bakımından oldukça zengindir. Halil Ersoylu’nun eleştirili metin olarak hazırladığı bu çalışma ise; “Giriş”, “ Metin”, “ Dil İncelemesi”, “Ses Bilgisi”, “Yapı Bilgisi”, “Nüsha Farkları”, “Metin Sözlüğü”, “Kaynaklar” ve “Esas Alınan Metnin Tıpkıbasımı” bölümlerinden oluşmaktadır.