Diyarbakır İli Çüngüş ve Çermik Yöresi Ağzı: Dil İncelemesi, Metinler, Sözlük, 2001

₺6.00 ₺3.60
  • Yazar: Sadettin ÖZÇELİK- Erdoğan BOZ
  • Basım Yılı: 2001
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751678904
  • Barkod : 9789751678904
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

“Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları” içerisinde yer alan eser; “Giriş”, “İnceleme (Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi)”, “Metinler” ve “Sözlük” ana bölümlerinden oluşmaktadır. Ayrıca çalışmaya Çüngüş ve Çermik ilçelerinin haritası ve ağız haritaları da eklenmiştir. “Giriş”te söz konusu ilçelerin coğrafyası, tarihi, gelenek ve görenekleri üzerinde durulmuştur. “İnceleme” bölümünde ise yöre ağzı ayrıntılara inilerek ses ve şekil bilgisi yönlerinden incelenmiştir. Ayrıca metinlerde yer almayan bazı çekim şekilleriyle ilgili bilgiler de verilmiştir. Ortak yazı ve konuşma dilinde kullanılan kelimeler bu bölümünde değerlendirilmiş, kelimelerin ortak yazı dilindeki anlamlarına da yer verilmiştir. Çalışmada daha sonra, Çermik ilçe merkezi ve ilçeye bağlı; Başarı (Alos) ve Baykal (Haçemerg) köyleri ile Çüngüş ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Aktaş, Avut, Deveboynu ( Salvas), Kaynakköy (Arduva), Keleşevleri, Malkaya (Elyos) ve Üçpınar (Lido) köylerinden derlenmiş, yörenin kültürünü yansıtan ve folklorik değeri olan “kız isteme, kırklama, çocuğa ad verme, düğün, kına gecesi, masal, mani ve yemek tarifleri” gibi onlarca farklı konuları işleyen ve kültürel değer taşıyan metinlere yer verilmiştir. “Sözlük” bölümünde ise çalışma boyunca geçen kimi sözlüklerin ortak konuşma ve yazı dilindeki biçimleriyle anlamları bulunmaktadır.