Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Söz Dizimi Bakımından Bir İnceleme, 2018

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: İsmet CEMİLOĞLU
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751614865
  • Barkod : 9789751614865
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eser, Dede Korkut üzerine sayıca çok fazla konu itibariyle çok değişik çalışmalar olduğu halde bu çalışmalara arasında ayrıntılı bir cümle incelemesi olmamasının eksikliğini gidermek amacıyla hazırlanmıştır. Eser hazırlanırken Muharrem Ergin’in yayımladığı Dede Korkut’un çeviri yazılı metni esas alınmıştır. Eser, esas itibariyle “Kelime Grupları”, “Cümle”, “Sonuç” ve “Kaynaklar” kısımlarına ayrılmaktadır. “Kelime Grupları” bölümünde, Dede Korkut’taki kelime gruplarının yapısı, tasviri olarak izah edilmiş, bunların -varsa- Türkiye Türkçesindeki şekillere göre farklı yönleri belirtilmiştir. Ayrıca incelenen bir kelime grubunun, başka kelime grupları içindeki görevleri ortaya konmuştur. “Cümle” bölümünde cümleler, “Yapılarına Göre Cümleler”, “Anlamlarına Göre Cümleler”, “Yüklemin Türüne Göre Cümleler”, “Yüklemin Yerine Göre Cümleler” alt başlıklarıyla değerlendirilmiş, bu bölümde dönemin özelliklerini yansıtacak istatistikî rakamlar verilmiştir. Bu bölüme bağlı olarak cümlenin öğeleri olan “yüklem, özne, yer tamlayıcısı ve zarf” ayrı ayrı başlılar altında ele alınmıştır. “Cümle Öğeleri Arasındaki İlgi” kısmında ise yüklemden hareketle, diğer öğelerle bu cümle öğesi arasındaki bağıntılar incelenmiş ve günümüze göre farklı olan durumlar tespit edilmiştir. “Sonuç” bölümünde “İnceleme” kısmında elde edilen önemli özellikler maddeler halinde ortaya konmuştur. “Kaynaklar” bölümünde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanılan kaynaklar belirtilmiştir.