İletişim +90 312 457 52 06

Münebbihü’r-Râkîdîn (Uyurları Uyandurucu) I-II: Giriş-İnceleme-Tenkitli Metin, 2002

₺40.00
  • Yazar: Musa Bin Hacı Hüseyin El-İznikî- Paşa YAVUZARSLAN (Haz.)
  • Basım Yılı: 2002
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1-2
  • Dil :
  • ISBN : 9789751680006
  • Barkod : 9789751680006
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Münebbihü’r-Rakidin, XV. yüzyılda Musa bin Hacı Hüseyin el-İzniki tarafından kaleme alınmış, İslam ahlakı ve tasavvufunun din bilginlerinin görüşlerinden faydalanılarak ayrıntılı olarak işlendiği bir eserdir. Münebbihü’r-Rakidin’in ele alındığı bu eser, Giriş, İnceleme, Metin, Dizin ve Özel Adlar Dizini olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, yazarın hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra Münebbihü’r-Rakidin’in yazma nüshaları tavsif edilmiş, ayrıca, imlâ ve fonoloji özellikleri açısından incelenmiştir. İnceleme bölümünde, Münebbihü’r-Rakidin’inden tespit edilen cümle örnekleri, art zamanlı ve eş zamanlı dil bilimi yöntemlerine göre belli bir sınıflandırma dâhilinde değerlendirilmiştir. Metin bölümünde, eserin yazma nüshalarından üçü birbiriyle karşılaştırılarak tenkitli ve transkripsiyonlu metin ortaya konmuş, nüsha farklılıkları, dipnotlar şeklinde metnin altında verilmiştir. Dizin bölümünde, eserde geçen bütün kelimelerden sözlük birimi düzeyinde olanlar, madde başı olarak alınmış, bunlara gelen yapım ve çekim ekleri ise iç madde olarak her madde başının altında sıralanmıştır. Eserin beşinci ve son bölümünü oluşturan Özel Adlar Dizini bölümünde, metinde geçen eser, sure, yer ve kişi adları alfabetik olarak dizilmiştir.