Müyessiretü’l-Ulûm, 2002

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Bergamalı Kadri-Esra KARABACAK (Haz.)
  • Basım Yılı: 2002
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751680105
  • Barkod : 9789751680105
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Türkçenin ilk Türkçe gramer kitabı olan Müyessiretü’l-Ulûm, Besim Atalay’ın çalışmasından sonra ikinci kez yeni yazıya aktarılmış şekilde okurlara ulaşıyor. Çalışmanın “Giriş” bölümünde eser ve yazarı Bergamalı Kadri hakkında bilgiler yer almaktadır. “Metin” bölümünde eserin çeviriyazılı şekline yer verilirken, bugün bilinmediği düşünülen kelimeler için “Sözlük”, eserde geçen terimler için “Terimler” kısımları oluşturulmuştur. Son olarak tıpkıbasım bölümünün bulunduğu bu çalışma, Türkiye Türkçesinin temel kurallarını içermesi ve Batı Türkçesiyle yazılmış ilk gramer kitabı olması yönünden oldukça değerlidir.