Dedem Qorqud'un Dilinden Sazımın Sözü I-II, 2002

₺13.00 ₺7.80
  • Yazar: Bulud KARAÇORLU SEHEND, M. ŞEHRİYAR, Dursun YILDIRIM (Haz.)
  • Basım Yılı: 2002
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1-2/ 1-2/ -
  • Dil :
  • ISBN : 9789751681317
  • Barkod : 9789751681317
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Türk Dil Kurumu'nun 813 yayın numarasıyla yayımladığı üç eser bulunmaktadır. Bu eserler, “Güney Azerbaycan Edebî Yazı Dili Metinleri” adlı tasarım proje kapsamında yayımlanan "Dedem Qorqud'un Dilinden Sazımın Sözü I-II", "Dedem Qorqud'un Dilinden Qardaş Andı I-II" ve "Haydar Baba'ya Selâm" adlı eserlerdir. "Dedem Qorqud'un Dilinden Sazımın Sözü I-II" adlı iki ciltten müteşekkil eserle "Dedem Qorqud'un Dilinden Qardaş Andı I-II" adlı yine iki ciltlik eser Bulud Karaçorlu Sehend tarafından kaleme alınmıştır. Yazarın güney Azerbaycan'da Türk yazı dilini diriltmek amacıyla meydana getirdiği bu eserlerde Dede Korkut hikâyeleri nazım şeklinde okuyucuya sunulmuştur. “Duxa Qoca oğlu Boğac”, “Dirse Xan oğlu Qanturalı”, “Bekil oğlu Emren”, “Tepe Göz”, “Uşun Koca oğlu Seğrek”, “Ulaş oğlu Xan Qazan”, “Qazan Beğ’in oğlu Uruz’un Dustaq olması” ve “Qazlıq Qoca oğlu Yégenek” hikayeleri bunlardan birkaçıdır. Eserde, ayrıca “Sözbaşı”nın ardından “Bulud Karaçorlu Sehend (1923-1979)” başlıklı bölümde şairin hayatı anlatılmaktadır. M. Şehriyar'ın “Birlik yaratın, söz bir ola biz kişilerde” diye seslendirdiği ülkü doğrultusunda meydana getirdiği "Haydar Baba'ya Selâm" adlı eserde, “Sözbaşı” adlı bölümün ardından Mehemmedhüseyn Şehriyar’ın (1905- 1988) hayatının anlatıldığı bölüm yer almaktadır. Eser, “Haydar Baba’ya Selâm I” ve Haydar Baba’ya Selâm II” başlıklı iki bölümden oluşmuştur. “Haydar Baba’ya Selâm I” başlıklı birinci bölümde Şehriyar, çocukluk çağlarını geçirdiği Hoşgenab köyünü, köyün büyüklerini, arkadaşlarını ve o günlerin hayatını manzum metinlerinde anlatmaktadır. “Haydar Baba’ya Selâm II” başlıklı ikinci bölüm, yıllar sonra bir gün köyüne dönerek eski günlerini yad eden, köyün büyüklerinin öldüğünü, köydeki herkesin yaşlandığını ve oyun arkadaşlarının çoğundan haber alamayan şairin, bu dönüş günlerini konu edinen manzum metinlerden meydana gelmiştir. Her iki metinde de çocukluk çağları ile köyüne geri dönüşünü anlatan Şehriyar, ana dili özlemini ve ata yurdundan uzak kalışını, bu yolda çektiği acıları dile getirmiştir