Garâ'ibü's-Sıgar, 2003

₺15.00 ₺9.00
  • Yazar: Ali Şîr Nevâî- Günay KUT (Haz.)
  • Basım Yılı: 2003
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751681881
  • Barkod : 9789751681881
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Garâ’ibü’s-sıgar, Alî Şîr Nevâyî’nin şiirlerini topladığı dört divandan ilkidir. 676 gazel, 1 müstezat, 3 muhammes, 1 müseddes, on bentlik bir terciibent, 147 beyitlik bir mesnevi, 50 mukatta, 133 rubaiden oluşmaktadır. Divanın müfredit nüshaları olduğu gibi külliyatlar içinde bulunan nüshaları da vardır. Elimizdeki metin araştırıcıların güvenilir nüsha olarak verdikleri iki önemli külliyat ve iki Bedâyi’iü’l-bidâye nüshası karşılaştırılarak oluşturulmuştur.