Ali Şir Nevâyî'nin 560. Doğum, 500. Ölüm Yıl Dönümlerini Anma Toplantısı Bildirileri (24-25 Eylül 2001), 2004

₺4.00 ₺2.40
  • Yazar: Türk Dil Kurumu (Haz.)
  • Basım Yılı: 2004
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751616869
  • Barkod : 9789751616869
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Türk Dil Kurumunca 24-25 Eylül 2001 tarihlerinde Türk dünyasının en tanınmış şairlerinden, bilim ve devlet adamlarından biri olan Ali Şir Nevâyî’nin 560. doğum ve 500. ölüm yıl dönümlerini anmak için bir toplantı düzenlenmiştir. Bu kitapta, bu toplantıda sunulan on beş bildiri ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın’ın toplantıyı açış konuşması yer almaktadır. Farsçanın resmî dil olarak kullanıldığı bir dönemde, Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu savunan ve bunu kanıtlamak için iki dilin muhakemesi, karşılaştırması anlamına gelen Muhakemetü’l-lugateyn adlı eserini veren Nevâyî’nin Çağatay Türk edebiyatının kuruluşu ve gelişmesinde önemli bir yeri vardır. Toplantıya katılan bildirilerde de Nevâyî ve eserleri kapsamlı olarak incelenerek onun Türk diline olan katkısı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Türk Dil Kurumunca 24-25 Eylül 2001 tarihlerinde Türk dünyasının en tanınmış şairlerinden, bilim ve devlet adamlarından biri olan Ali Şir Nevâyî’nin 560. doğum ve 500. ölüm yıl dönümlerini anmak için bir toplantı düzenlenmiştir. Bu kitapta, bu toplantıda sunulan on beş bildiri ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın’ın toplantıyı açış konuşması yer almaktadır. Farsçanın resmî dil olarak kullanıldığı bir dönemde, Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu savunan ve bunu kanıtlamak için iki dilin muhakemesi, karşılaştırması anlamına gelen Muhakemetü’l-lugateyn adlı eserini veren Nevâyî’nin Çağatay Türk edebiyatının kuruluşu ve gelişmesinde önemli bir yeri vardır. Toplantıya katılan bildirilerde de Nevâyî ve eserleri kapsamlı olarak incelenerek onun Türk diline olan katkısı ortaya konulmaya çalışılmıştır.