İletişim +90 312 457 52 06

Kavâid-i Lisân-ı Türkî, 2004

₺16.00 ₺9.60
  • Yazar: Tâhir Ken'ân- Leyla KARAHAN- Ülkü GÜRSOY (Haz.)
  • Basım Yılı: 2004
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751616951
  • Barkod : 9789751616951
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eser, 19. yüzyılda Türk dili hakkında yazılan birçok gramer kitabından biri olan Tahir Ken’an’ın Kavaid-i Lisan-ı Türki adlı gramer kitabını ele almaktadır. Giriş, Metin, Sözlük, Terimler Dizini ve Tıpkıbasım olmak üzere beş bölümden oluşan eserin Giriş bölümünde, Tahir Ken’an’ın hayatı ve eserlerine değinilmiş, Kavaid-i Lisan-ı Türki hakkında genel bilgiler verilmiş ve eser yayına hazırlanırken izlenen yol belirtilmiştir. Ardından, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü defter şeklinde dört bölümden oluşan Kavaid-i Lisan-ı Türki’nin metni yer almaktadır. Eserin son kısmında ise metnin söz varlığını kapsayan sözlük, Kavaid-i Lisan-ı Türki’de yer alan terimlerin dizini ve eserin tıpkıbasımı yer almaktadır.