Uygur Halk Destanları I, 2004

₺18.00 ₺10.80
  • Yazar: Alimcan İNAYET (Haz.)
  • Basım Yılı: 2004
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1
  • Dil :
  • ISBN : 9789751616944
  • Barkod : 9789751616944
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Prof. Dr. Fikret Türkmen başkanlığındaki “Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi” kapsamında meydana gelen eserlerin 5.si “Uygur Halk Destanları I” adlı bu eserde Uygur folklorcularının Doğu Türkistan’ın muhtelif yerlerinden çok sayıda halk destanını derleyip bunları 4 cilt halinde “Uygur Helk Dastanlirı” ismiyle yayımladığı kitabın 1. ve 2. ciltlerinden seçilen on destan yer almaktadır. Bu destanlar, Nozugum, Seyit Noçi, Abdurahman Goca, Kızıl Gülüm, Çın Tömür Batur, Gerip-Senem, Tahir-Zohra, Senuber, Kemerşah ve Şemsi Canan, Hörlika-Hemracan destanlarıdır. Uygur destancılık geleneği hakkında bir fikir vermek ve mukayeseli araştırmalara malzeme temin etmek amacıyla hazırlanan “Uygur Halk Destanları I” adlı bu kitabın Giriş bölümünde Uygur halk destanları üzerindeki çalışmaların tarihi ve bugünkü durumu hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca Doğu Türkistan Uygur sahasında şimdiye kadar yayımlanmış olan halk destanlarının bir listesiyle birlikte, bu destanlar üzerinde yapılan bilimsel yayınlar “Bibliyografya” başlığı altında verilmiştir. “Metinler” bölümünde ise destan metinleri önce Türk Dil Kurumu tarafından benimsenen çeviri yazı alfabesine, sonra da Türkiye Türkçesine aktarılmıştır.