Narspi: Çuvaşça Bir Aşk Öyküsü, 2006

₺17.00 ₺10.20
  • Yazar: Konstantin Vasil’yeviç İVANOV- Emine YILMAZ (Haz.)
  • Basım Yılı: 2006
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751619044
  • Barkod : 9789751619044
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

İki bin doksan yedi dizelik bir öykü-şiir olan Narspi’nin ele alındığı bu çalışma temel olarak Giriş, Metin, Çeviri ve Sözlük-Dizin bölümlerinden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde, Narspi’nin yazarı Konstantin Vasi’yeviç İvanov’un yaşamı ve eserleri hakkında, Çuvaşlar ve Çuvaş edebiyatı hakkında ve eserde ele alınan Narspi’nin içeriği, konusu vb. hakkında genel bilgiler okura sunulmuştur. Metin bölümünde, Narspi’nin Kiril harfli metni yer alıyorken takip eden Çeviri bölümünde eserin yazı çevrimi ve Türkiye Türkçesine aktarılmış şekli bulunmaktadır. Çalışmanın son bölümünü ise Narspi’nin söz varlığını kapsayan Sözlük-Dizin yer almaktadır.