Heves-nâme: İnceleme-Tenkitli Metin, 2006

₺31.00 ₺18.60
  • Yazar: Tâci-zâde Cafer Çelebi- Necati SUNGUR (Haz.)
  • Basım Yılı: 2006
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751619020
  • Barkod : 9789751619020
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Heves-nâme (İnceleme-Tenkitli Metin) adlı bu eserde, sergüzeşt-name türünün ilk örnekleri arasında yer alan Taci-zade Cafer Çelebi’nin Heves-name adlı eseri ele alınmıştır. Çalışmanın Giriş bölümünde, şairin yaşadığı dönemin siyasi ve edebi durumu, divan şiirinde İstanbul konusu, sergüzeşt-name ve divan edebiyatımızdaki yeri ele alınmıştır. Takip eden I. Bölümde, Taci-zade Cafer Çelebi’nin hayatı, eserleri ve edebi kişiliği hakkında bilgi verilmiştir. II. Bölümde, Heves-name şekil ve muhteva açısından incelenmiş, nüshaları hakkında bilgi verilmiş ve tenkitli metnin hazırlanmasında, çeviriyazıda uyulan bazı esaslar belirtilmiştir. Takip eden Sonuç bölümünde, İnceleme bölümünde varılan sonuçlar genel olarak değerlendirilmiştir. Bu bölümün ardından Heves-name’nin transkripsiyonlu metni ve bu metnin söz varlığını kapsayan dizin yer almaktadır.