Yaşlılığa Övgü: Der-Medh-i Piri, 2007

₺14.00 ₺8.40
  • Yazar: Marino de Cavalli- Mehmet AYDIN (Haz.)
  • Basım Yılı: 2007
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751619181
  • Barkod : 9789751619181
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Yaşlılığa Övgü: Der-Medh-i Piri İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım adlı bu eserde, yaşlı Osmanlı padişahı I. Süleyman (Kanuni) Han’ı yaşlılığı dolayısıyla bulunduğu zor durumdan kurtarmak veya hiç olmazsa manevi olarak rahatlatmak, yaşlılığın hükümdar için bir güçsüzlük değil, bir üstünlük olduğunu anlatmak için Cicero’nun De Senectute adlı eserinden Marino de Cavalli tarafından uyarlanıp Murad BEG tarafından Türkçeye çevrilen Der-Medh-i Piri ele alınmıştır. Çalışmanın Giriş bölümünde, Der-Medh-i Piri’nin adı, konusu, yazarı, uyarlayanı, çeviricisi vb. hakkında okura bilgi verilmiştir. Dil İncelemesi bölümünde Der-Medh-i Piri imlâ ve ses düzeni, ses olayları ve ses değişmeleri, ünlü uyumları ve biçim bilgisi açılarından incelenmiştir. Bu bölümü Der-Medh-i Piri’nin transkripsiyonlu metni takip etmektedir. Akabinde, metinde geçen bazı ifadeler hakkında açıklamaların yapıldığı bölüm yer almaktadır. Çalışmanın son kısmında ise Der-Medh-i Piri’nin söz varlığını kapsayan dizin ile eserin tıpkıbasımı yer almaktadır.