İletişim +90 312 457 52 06

Edviye-i Müfrede: Metin-Sözlük, 2016

₺14.00
  • Yazar: İshâk bin Murâd- Mustafa CANPOLAT- Zafer ÖNLER (Haz.)
  • Basım Yılı: 2016
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751619518
  • Barkod : 9789751619518
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

XIV. Yüzyılda Osmanlılarda tıp bilimi büyük bir gelişme göstermiştir. Bu dönemde bir yandan doğulu bilginlerin eserleri Türkçeye çevrilirken bir yandan da yarı telif yarı toplama sayılabilecek eserler yazılmıştır. İshak bin Murad’ın Edviye-i Müfrede’si de bu eserlerden biridir. Muhteva olarak dört bölüme ayrılan eserin birinci bölümünde alfabetik sıra ile tek başına ilaç olarak kullanılan yiyecek, içecek ve diğer maddeler bir sözlük düzeni içinde sıralanmış ve her birinin özellikleri ile başlıca hangi hastalıklara karşı kullanılacakları vs. hakkında bilgiler verilmiştir. Tedaviye ilişkin olan ikinci bölüm dört alt bölüme ayrılmıştır ve burada baş, boyun, göğüs, karın ve ayaklara ilişkin hastalıkların nedenleri, özellikleri ve sağaltımları konusunda bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde, Zahire-i Harezmşahi ve İbni Sina’dan alınan bölümlerin ardından çeşitli ilaçların terkiplerine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde ise Arapça-Farsça-Türkçe terimler sözlüğü bulunmaktadır. Edviye-i Müfrede’nin ele alındığı bu çalışmanın Giriş bölümünde, esere ilişkin (nüshaları, adı, konusu, kapsamı, dil özellikleri vs.) bilgiler verilmiştir. Bu bölümü eserin transkripsiyonlu metni takip etmektedir. Ardından nüshalar arasında farklılık gösteren kelime ve ifadeler belirtilmiştir. Çalışmanın son kısmında ise Edviye-i Müfrede metninin söz varlığını kapsayan Sözlük ve Özel Adlar Dizini yer almaktadır.