İletişim +90 312 457 52 06

Kazak Destanları IV, 2008

₺26.00 ₺15.60
  • Yazar: Murın JIRAV (SENGİRBAYEV)- Fikret TÜRKMEN-Metin ARIKAN (Çev.)
  • Basım Yılı: 2008
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 4
  • Dil :
  • ISBN : 9789751619990
  • Barkod : 9789751619990
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Prof. Dr. Fikret Türkmen başkanlığındaki “Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi” kapsamında meydana gelen eserlerin 26.sı “Kazak Destanları 4 Kırım’ın Kırk Batırı” adlı bu eser, “Anışbay Batır ve Onun Nesli”, “Karadön Batır ve Onun Nesli” ve “Belli Başlı Kahramanlar Hakkındaki Destanlar” olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci Bölümde; Anışbay Batır, Parpariya, Kuttıkıya, Edige, Nuradın, Musahan, Orak, Mamay, Karasay ve Kazı destanları yer almaktadır. İkinci bölümde; Karadön, Jubanış, Süyüniş, Er Begis, Tegis, Kögis, Tama, Tana, Narik ve Şora destanları yer almaktadır. Üçüncü bölümde; Kadırbay Oğlu Kobılandı, Asankaygı, Togan, Abat, Kargaboylu, Kaztuvgan, Köşke Batır, Köşke Oğlu Er Kosay ve Akjonas Oğlu Er Kenes destanları yer almaktadır. Yayına hazırlanan “Kırım’ın Kırk Batırı” adlu bu anlatma Murun Jırav Sengirbayev’den yazıya geçirilmiş olan nüshadır. Eserde destanların transkripsiyonlu metni ile Türkiye Türkçesine aktarılmış metin karşılıklı olarak verilmiştir. Eserin son kısmında destanlarda geçen bazı sözcükleri açıklayan küçük bir sözlük de bulunmaktadır.