Türkçe ve Almancada Sıfatlar: Sıfatlara Yabancı Dil Öğretimi Yönünden Bir Yaklaşım, 2008

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: Dursun ZENGİN
  • Basım Yılı: 2008
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751620248
  • Barkod : 9789751620248
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eser, Türkçede sıfatlar konusuna, karşılaştırmalı çalışmalara, yabancı dil öğretimi alanına, Almancayı ya da Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere ve her iki topluma kültürler arası ilişkilerde katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Eser, Giriş bölümü, asıl konunun işlendiği Almanca ve Türkçede Sıfatlar bölümü ve Sonuç bölümü olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde, karşılaştırmalı dil bilimi, yabancı dil öğretimi ve sıfatlara ilişkin yapılan araştırmalar hakkında kapsamlı bilgi verildikten sonra yabancı dil öğretimi alanına ilişkin kuram ve yöntemler, sözcük öğretiminin ruh bilimsel özellikleri ile Almanca ve Türkçenin dilsel özellikleri konusunda açıklayıcı bilgiler verilmiştir. Asıl konunun işlendiği Almanca ve Türkçede sıfatlar bölümünde sıfatlar, iki bölümde ele alınarak incelenmektedir. Birinci ve büyük bölümü sıfatların biçim bilimsel ve söz dizimsel özellikleri, ikinci bölümü ise anlam bilimsel özellikleri oluşturmaktadır. Birinci bölümde, sıfatların çeşitleri, sıfat çekimi, sıfatlarda karşılaştırma, sıfatların cümle içindeki görevleri ve başka sözcüklerin durumunu belirlemesi gibi konular, ikinci bölümde ise, sıfatların temel ve yan anlamaları, sıfatlarda eş anlamlılık, zıt anlamlılık, çok anlamlılık, sıfat türeten eklerin sıfatlara kattıkları anlamlar ve bileşik sıfatların anlamlarına ilişkin özellikler konu edinmektedir. Sonuç bölümünde, çalışmanın bir değerlendirmesi yapılarak elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.