Uygur Harfli Rızvan Şah ile Ruh-Afza Hikâyesi, 2014

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA, Ceval KAYA (Haz.), Prof. Dr. Efrasiyap GEMALMAZ (İnc.)
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751620323
  • Barkod : 9751620323
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eser, İslami devrenin Uygur harfli en önemli eserlerinden biridir. Dili Çağataycadır. 15. yüzyılda Mansur Bahşı tarafından yazılmıştır. Mensur bir eserdir. Bilinen yegâne nüshası İngiltere’de Bodleian Kitaplığında kayıtlıdır. Cengiz Han ve oğullarının Türk ve İslam dünyasına hâkim olmasından sonra diriltilen Uygur alfabesi geleneğinin etkisiyle yazılmıştır. Çalışma, bir incelemeyi, eserin metnini, çevirisini, dizinini ve tıpkıbasımını içermektedir.