İletişim +90 312 457 52 06

Doğu Türkistan Uygur Ağızları, 2015

₺28.00
  • Yazar: Erkin EMET
  • Basım Yılı: 2015
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 932
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751620439
  • Barkod : 9789751620439
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Doğu Türkistan Uygur Ağızlarının ses bilgisi bakımından incelendiği bu çalışma, Giriş dahil dört kısımdan ibarettir: Giriş’te Uygur Türklerinin tarihi, bugünkü durumları dışında Uygur ağızları, Uygur ağızlarının tasnifi, Uygur ağızları üzerinde yapılan çalışmalar, ağızları birbirinden ayıran temel özellikler üzerinde durulmuştur. I. Kısım, hem Doğu Türkistan bölgesinden yazarın derlemeleri hem de bugüne kadar yapılan ağız araştırmalarındaki malzeme temelinde Kaşgar, Hoten, Lopnor ve Kumul ağızlarının ses bilgisi bakımından karşılaştırmalı incelemesidir. II. Kısım derlenen metinlere ayrılmıştır. III. Kısım Dizin’e ayrılmıştır. Bu kısımda bağımsız ağız dizinlerini, ağız malzemesinin Ortak Türkçede toplandığı bir dizin de izlemektedir.