İletişim +90 312 457 52 06

Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi ve Yöresi Ağızları, 2008

₺60.00 ₺36.00
  • Yazar: Canan İLERİ
  • Basım Yılı: 2008
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751620828
  • Barkod : 9751620828
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Bu çalışma, Eskişehir ili Mihalıççık ilçesi ve bu ilçenin köylerinin ağızlarına dair gramer, metin ve dizin çalışmalarını kapsamaktadır. Dört ana bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünü ilçenin sosyal, ekonomik, ticari, coğrafi, tarihî, kültürel vb. özellikleri aktarılmıştır. Dağlık bir bölgeye konumlanması sebebiyle yoğun dil etkilerinden korunmuş olan yörenin ağzına ait dil özellikleri ise kitabın ses bilgisi bölümünde oldukça ayrıntılı olarak verilmiştir. Aynı şekilde yoğun bir saha çalışması sonucunda derlenen ve manzum-mensur parçalardan oluşan yaklaşık elli tane konuşmanın yer aldığı metinler bölümü de kitabın ana bölümlerinden olmuştur. Son olarak kitabın yarı hacmini kaplayan dizin kısmı ise hem boyutu hem de içerdiği açıklamalarla bir taraftan ağız sözlüğü işlevi de görebilecek niteliktedir.