İletişim +90 312 457 52 06

Türkiye Türkçesinde Anlamca Kaynaşmış-Deyimleşmiş Birleşik Fiiller, 2018

₺50.00
  • Yazar: Deniz ÖZTÜRK
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751620835
  • Barkod : 9751620835
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eser, Türkiye Türkçesinde kullanılan anlamca kaynaşmış-deyimleşmiş birleşik fiiller üzerine yeterince çalışılmamış olduğu düşüncesinden hareketle hazırlanmıştır. Temel olarak Giriş, İnceleme, Dizin ve Sonuç bölümlerinden oluşan eserin Giriş bölümünde, araştırmacıların anlamca kaynaşmış-deyimleşmiş birleşik filer hakkındaki görüşleri iki başlık altında toplanarak birleşik fiil sınıflandırmalarında anlamca kaynaşmış-deyimleşmiş birleşik fiillerin yeri, tanımı ve yapısından bahseden bir değerlendirme yapılmıştır. İnceleme bölümünde, taranan eserlerden tespit edilen anlamca kaynaşmış-deyimleşmiş birleşik fiiller, önce fiil unsuru esas alınıp alfabetik olarak sıralanmıştır. Her fiilin altında, o fiille yapılan birleşik fiiller, yine alfabetik olarak sıralanmıştır. Fiillerin sözlük anlamları verildikten sonra bu fiille yapılan birleşik fiillerin anlamalarına ve bu birleşik fiillerle ilgili örneklere yer verilmiştir. Dizin bölümünde, tespit edilen birleşik fiillerin alfabetik listesi ile bu birleşik fiillerin taşıdıkları isim öğesinin sayısına göre alfabetik liste yer almaktadır. Sonuç bölümünde ise, araştırma sonucunda varılan sonuçlar listelenmiştir.