İletişim +90 312 457 52 06

Nahçıvan Ağzı, 2009

₺50.00 ₺30.00
  • Yazar: Tuncer GÜLENSOY- Ebulfez Kuluyev AMANOĞLU- Paki KÜÇÜKER
  • Basım Yılı: 2009
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751621122
  • Barkod : 9751621122
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Giriş, inceleme, metinler, dizin bölümlerinden oluşan eserin giriş kısmında yörenin tarihi, Nahçıvan adının kökeni, etnik yapı, nüfus, iklim gibi konular açıklanmıştır. İkinci bölüm olan inceleme başlığı altında Nahçıvan ağzının ses ve yapı bilgisi detaylı bir şekilde incelenirken en kapsamlı bölümlerden birisi olan metinler bölümünde saha araştırması sonucunda Nahçıvan halkından derlenen çok sayıda metin yer almaktadır. Yine bir hayli geniş olan ve aynı zamanda sözlük özelliği taşıyan dizin kısmı ise genel dizin ve ek dizin olarak iki bölümde ele alınmıştır.