Bahrü’l-Hakâyık, 2018

₺14.00 ₺8.40
  • Yazar: Hatiboğlu- Prof. Dr. Kemal ERASLAN- Vahit TÜRK (Haz.)
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751621214
  • Barkod : 9751621214
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Bahrü’l-Hakayık Hacı Bektaş Veli’nin Makalat adlı Arapça eserinin Türkçeye Hatiboğlu tarafından H.812 (M. 1409) yılında yapılmış çevirisidir. Bu çeviri Beylikler Dönemi “Türkçecilik Hareketi” ürünlerinden biridir. Bahrü’l-Hakayık’ı ele alan bu çalışma temel olarak Giriş, Metin ve Dizin olarak üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Bahrü’l-Hakayık ve müellifi Hatiboğlu hakkında bilgi verildikten sonra eser imlâ, ses bilgisi ve şekil bilgisi noktasında değerlendirilmiştir. Bu bölümden sonra eserin büyük bir kısmını oluşturan Bahrü’l-Hakayık’ın transkripsiyonlu metni ile dizin yer almaktadır.