Manzume-i Keskin, 2009

₺16.00 ₺9.60
  • Yazar: Mustafa bin Osman Keskin- Atabey KILIÇ (Haz.)
  • Basım Yılı: 2009
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751621276
  • Barkod : 9751621276
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Manzum sözlük yazma geleneğinin ilk örnekleriyle 13. yüzyılda karşılaşılmaktadır. Başlangıçta Arapça-Farsça olan manzum sözlüklere 15. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren üç dilli, yani Türkçe-Arapça-Farsça sözlükler katılır. Bu çalışmada tenkitli metni hazırlanan Manzume-i Keskin de 18. yüzyılın ikinci yarısında kaleme alınan üç dilli manzum sözlüklerdendir. Mustafa bin Osman Keskin tarafından kaleme alınan sözlük dört yüz küsur beyitlik hacmiyle küçük sayılabilecek bir eserdir. Eserin yazılış amacı diğer manzum sözlüklerde olduğu gibi küçük çocuklara Arapça, Farsça, Türkçe kelime ve gramer kurallarının öğretilmesi ve edebiyat ve aruzla ilgili bilgilerin verilmesidir. Bu çalışmada, giriş bölümünde eserin müellifi, nüshaları, tavsifi, muhtevası hakkında bilgi verilmiştir. Bu bölümü Manzume-i Keskin’in transkripsiyonlu metni takip etmektedir. Sonraki bölümde, eserin kendisinde birbirine gönderilen kelimelerin hepsi eksiksiz bir şekilde tespit edilerek sözlük haline dönüştürülmüştür. Bu bölümün ardından bibliyografya ile eserin tıpkıbasımı gelmektedir.