Türk Dili Araştırmaları Yıllığı: Belleten 2006/I : Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 2009

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Türk Dil Kurumu (Haz.)
  • Basım Yılı: 2009
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1
  • Dil :
  • ISBN : 0564-5050
  • Barkod : 9770564505006
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

[Tanıtım için bk. Süreli Yayınlar]