Çuvaş Alp Hikâyeleri: Ulip Halepisem, 2009

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Feyzi ERSOY (Haz.)
  • Basım Yılı: 2009
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751621580
  • Barkod : 9751621580
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Prof. Dr. Fikret Türkmen başkanlığındaki “Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi” kapsamında hazırlanan eserlerin 32.si olan eserin girişinde Çuvaş edebiyatında Alp hikâyelerinin yerine ve bu konuda yapılan başka çalışmalara değinilmiş, hikâyelerde geçen alp tipinin özelliklerinden, hikâyelerin dil ve şekil özelliklerinden, konu ve muhtevasından bahsedilmiştir. İkinci kısımda ise Alpler etrafında şekillenen yaklaşık 227 küçük hacimli hikâyenin orijinal metinleri, karşı sayfada ise Türkiye Türkçesine aktarımları yer almaktadır. Bu yöntemin takibi kolaylaştıracağı düşünülmüştür. Ayrıca aktarma yapılırken cümle akışında ciddi bozukluk oluşturmadığı sürece asıl metne bağlı kalınmış, bazı sorunlu yerlerde serbest aktarma yöntemine başvurulmuştur.