Süleymannâme-i Kebîr, 2009

₺36.00 ₺21.60
  • Yazar: Firdevsî-i Rûmî- M. Ata ÇATIKKAŞ (Haz.)
  • Basım Yılı: 2009
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751621764
  • Barkod : 9751621764
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Süleymanname-i Kebir Firdevsi-i Rumi (1453-?)’nin II. Mehmet (Fatih), II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim dönemlerini kapsayan süreçte kaleme aldığı ansiklopedik bir eserdir. Konusu itibariyle Hz. Süleyman devrinin menkıbelerini içine almaktadır. Firdevsi ayrıca bu esere felsefe, hendese, nücum ve tıbba ait bilgiler de ilave etmiştir. Bu çalışma, Süleymanname-i Kebir’in 72. cildini ele almaktadır. Eserin baş kısmı bugüne kadar ele geçmemiştir. Çalışma temel olarak dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Firdevsi-i Rumi’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Ardından Süleymanname-i Kebir’in 72. cildi ses, şekil ve cümle bilgisi noktasında değerlendirilmiştir. İncelemenin ardından eserin transkripsiyonlu metni verilmiştir. Kitabın son bölümünde ise Süleymanname-i Kebir’in metnindeki kelime ve deyimlerin sözlüğü yer almaktadır.