Kitab-ı Bâz-Name-i Padişahi, 2009

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: M. Mehdi ERGÜZEL (Haz.), Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN, Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH (İnc.)
  • Basım Yılı: 2009
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751621962
  • Barkod : 9751621962
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

17. yüzyıl başlarında yazıldığı belirtilen Kitab-ı Bâz-name-i Padişahi, bir avcı kuşlar kitabıdır. Başta doğan, şahin olmak üzere alıcı kuşların yakalanması, büyütülüp yetiştirilmesi, bakımı, hastalıkları ve tedavisi ile ilgili bilgiler vermektedir. Kitab-ı Bâz-name-i Padişahi’yi ele alan bu eser, temel olarak beş bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde av ve avcılık üzerine kısa bir bilgi verilmiş, bâz, bâz-dâr, beyzere ve bâz-name kavramları açıklanmış ve üzerinde çalışılan nüsha tanıtılmıştır. Akabinde, Kitab-ı Bâz-name-i Padişahi metni; imlâ, ses ve şekil bilgisi ile kelime, kelime grupları ve cümle yapıları yönünden incelenmiştir. İncelemenin ardından eserin transkripsiyonlu metni ile kelime ve özel adlar dizinine yer verilmiştir. Kitabın son kısmını ise Kitab-ı Bâz-name-i Padişahi’nin tıpkıbasımı oluşturmaktadır.