Özbek Destanları I: Erali ve Şirali, 2009

₺40.00 ₺24.00
  • Yazar: Töre MİRZAYEV- Selami FEDAKAR (Haz.)
  • Basım Yılı: 2009
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1
  • Dil :
  • ISBN : 9751621986
  • Barkod : 9751621986
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Prof. Dr. Fikret Türkmen başkanlığındaki “Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi” kapsamında meydana gelen eserlerin 35.si “Özbek Destanları 1 Erali ve Şirali” adlı bu eserde, çocuksuz olan Kara Han’ın çocuk sahibi olmasını, Erali ve Şirali adlı kahramanların üvey annelerinin iftiralarından dolayı yurtlarından ayrılmak zorunda kalmalarını ve birbirinden ayrılan çocukların çeşitli maceralar yaşadıktan sonra tekrar bir araya gelip yurtlarına dönmelerini renkli sahne tasvirleri ve diyaloglarla anlatan Erali ve Şirali destanı ele alınmıştır. Eserin Giriş bölümünün “Özbeklerdeki Destan Anlayışı ve Özbek Destanlarının Tasnifi” adlı birinci kısmında, Özbek destanları üzerinde çalışan bilim adamlarının destan türü ve Özbek destanlarının tasnifi konularında ileri sürdükleri fikirlere yer verilmiştir. Giriş bölümünün “Özbek Destanları Üzerinde Yapılan Çalışmalar” adlı ikinci kısmı “Metin Yayımları” ve “İncelemeler” olarak iki alt gruba ayrılmıştır. Bu kısımda, Özbek destanları hakkında 1920-2000 arasında yapılmış bazı önemli çalışmalar tanıtımıştır. Giriş bölümünün üçüncü ve dördüncü kısımlarında ise Erali ve Şirali destanı üzerine yapılan çalışmalar ile destan anlatıcısı İslam Şair Nazaroğlu hakkında bilgi verilmiştir. Giriş bölümünün ardından destanın transkripsiyonlu metni ile Türkiye Türkçesine aktarılmış metin karşılıklı olarak verilmiştir. Eserin sonunda ise destanda yer alan bazı sözcükleri açıklayan notlar bölümü, kaynakça, şahıs ve yer adları dizini yer almaktadır.