İletişim +90 312 457 52 06

Şemseddin Sami ve Nev-Usûl Sarf-ı Türkî, 2018

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: Furkan HAMİT
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751621993
  • Barkod : 9751621993
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Şemseddin Sami, ortaya koyduğu makaleler, yazdığı kitaplar ve sözlüklerle Türk Dilciliğine büyük katkı sağlamıştır. Bu katkısının yanı sıra Türk diline verdiği önem, zamanın aydınlarını ana dile karşı duyarlı olmaya ve sorumlu davranmaya yöneltmiştir. Buna karşın Şemseddin Sami’nin çalışmaları üzerinde çok fazla durulmamıştır. Bu çalışmada ise Lisan ve Usul-ı Tenkit ve Tertip adlı eseri esas alınarak onun Türk dili hakkındaki görüşlerinin değerlendirmesi yapılmış ve “yeni yöntemle Türk dilinin yapı bilgisi” anlamına gelen Nev Usul Sarf-ı Türki adlı çalışması verilmiş ve incelenmiştir. Bu eserlerde geçen ve bugün eskimiş olan kelime ve terimler eserin son bölümünde dizin halinde toplanmıştır.