En Çok Satan Yayınların Listesi

Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, 2019 Gözat %40 İndirim

Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, 2019
Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ

₺30.00 ₺18.00
Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 2019 Gözat %40 İndirim
Güzel Yazılar Hikâyeler 1-2, 2018 Gözat %40 İndirim

Güzel Yazılar Hikâyeler 1-2, 2018
Türk Dil Kurumu

₺20.00 ₺12.00
Güzel Yazılar Şiirler, 2018 Gözat %40 İndirim

Güzel Yazılar Şiirler, 2018
Türk Dil Kurumu

₺10.00 ₺6.00
Güzel Yazılar Denemeler, 2018 Gözat %40 İndirim

Güzel Yazılar Denemeler, 2018
Türk Dil Kurumu

₺10.00 ₺6.00
Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, 2017 Gözat %40 İndirim

Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, 2017
Leylâ KARAHAN, Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ (İnc.)

₺10.00 ₺6.00
Nehcü’l-Ferâdîs: Uştmahlarnın Açuk Yolı (Cennetlerin Açık Yolu): Metin-Dizin/Sözlük-Tıpkıbasım, 2014 Gözat %40 İndirim

Nehcü’l-Ferâdîs: Uştmahlarnın Açuk Yolı (Cennetlerin Açık Yolu): Metin-Dizin/Sözlük-Tıpkıbasım, 2014
Prof. Dr. Nuri YÜCE, Mahmud bin Ali, Janos ECKMAN, Semih TEZCAN, Hamza ZÜLFİKAR, Aysu ATA (Haz.), Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT (İnc.)

₺30.00 ₺18.00
Yeni Tarama Sözlüğü, 2018 Gözat %40 İndirim

Yeni Tarama Sözlüğü, 2018
Cem DİLÇİN, Cem DİLÇİN (Haz.)

₺20.00 ₺12.00
Güzel Yazılar: Gezi-Hatıra, 2017 Gözat %40 İndirim

Güzel Yazılar: Gezi-Hatıra, 2017
Türk Dil Kurumu (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
Divanü Lûgat-it Türk, 2018 Gözat %40 İndirim

Divanü Lûgat-it Türk, 2018
Kâşgarlı Mahmud, Besim ATALAY (Çev.)

₺110.00 ₺66.00
Güzel Yazılar: Mektuplar, 2017 Gözat %40 İndirim

Güzel Yazılar: Mektuplar, 2017
Türk Dil Kurumu (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
Dil Tartışmalarında Gerçekler I, 1990 Gözat %40 İndirim

Dil Tartışmalarında Gerçekler I, 1990
Hasan EREN, Mertol TULUM

₺1.00 ₺0.60
Türk Boylarının Destanları, 2017 Gözat %40 İndirim

Türk Boylarının Destanları, 2017
Karl REICHL (Haz.), Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ (İnc.)

₺10.00 ₺6.00
Güzel Yazılar Röportajlar, 2018 Gözat %40 İndirim

Güzel Yazılar Röportajlar, 2018
Türk Dil Kurumu

₺10.00 ₺6.00
Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler, 2019 Gözat %40 İndirim
Eski Uygur Türkçesi Grameri, 2012 Gözat %40 İndirim

Eski Uygur Türkçesi Grameri, 2012
Kemal ERASLAN, Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA, Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN (İnc.)

₺30.00 ₺18.00
Karahanlı Türkçesi Grameri, 2019 Gözat %40 İndirim

Karahanlı Türkçesi Grameri, 2019
Prof. Dr. Necmettin HACIEMİNOĞLU

₺12.00 ₺7.20
Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, 2017 Gözat %40 İndirim

Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, 2017
Janos ECKMANN, Osman Fikri SERTKAYA (Haz.), Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN/ Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR/ Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA (İnc.)

₺20.00 ₺12.00
Güzel Yazılar: Kısa Oyunlar, 2017 Gözat %40 İndirim

Güzel Yazılar: Kısa Oyunlar, 2017
Türk Dil Kurumu (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
Dil Denen Mucize, 2018 Gözat %40 İndirim

Dil Denen Mucize, 2018
Walter PORZIG, Vural ÜLKÜ (Çev.), Prof. Dr. Hasan EREN/ Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (İnc.)

₺12.00 ₺7.20
Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, 2017 Gözat %40 İndirim

Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, 2017
Gürer GÜLSEVİN, Osman Nedim TUNA (İnc.)

₺10.00 ₺6.00
Nehcü'l-Ferâdis Cennetlerin Açık Yolu (Kerderli Mahmut), 0 Gözat %40 İndirim

Nehcü'l-Ferâdis Cennetlerin Açık Yolu (Kerderli Mahmut), 0
Kerderli Mahmud, Bilâl AKTAN (Aktaran)

₺30.00 ₺18.00
Türk Yazı Dillerinin Karşılaştırmalı Tarihî Grameri, 2018 Gözat %40 İndirim

Türk Yazı Dillerinin Karşılaştırmalı Tarihî Grameri, 2018
B. A. SEREBRENNİKOV, N. Z. GADJİEVA; Tevfik HACIYEV, Mustafa ÖNER (Çev.)

₺12.00 ₺7.20
Kutadgu Bilig İncelemesi, 2016 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Kutadgu Bilig İncelemesi, 2016
A. DİLÂÇAR

₺12.00 ₺7.20
Lisânü't-Tayr, 1995 Gözat %40 İndirim

Lisânü't-Tayr, 1995
Alî Şîr Nevâî, Mustafa CANPOLAT (Haz.), Prof. Dr. Kemal ERASLAN, Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)

₺3.00 ₺1.80
Mu’înü’l-Mürîd, 2018 Gözat %40 İndirim

Mu’înü’l-Mürîd, 2018
Recep TOPARLI, Mustafa ARGUNŞAH (Haz.), Prof. Dr. Bilâl YÜCEL, Prof. Dr. Gülden SĞOL YÜKSEKKAYA (İnc.)

₺16.00 ₺9.60
Matematik Terimleri Sözlüğü, 2009 Gözat %40 İndirim

Matematik Terimleri Sözlüğü, 2009
Hilmi HACISALİHOĞLU, Akif HACIYEV, Varga KALANTAROV, Arif SABUNCUOĞLU, Lawrance M. BROWN, Ertan İBİKLİ, Sevim BROWN (Haz.), Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)

₺20.00 ₺12.00
Türkçede Noktalama (Sorunlar,Çözümler,Teklifler), 2018 Gözat %40 İndirim

Türkçede Noktalama (Sorunlar,Çözümler,Teklifler), 2018
Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY

₺36.00 ₺21.60
Uygurca Metinler I Kuanşi İm Pusar, 2019 Gözat %40 İndirim

Uygurca Metinler I Kuanşi İm Pusar, 2019
Prof. Dr. Şinasi TEKİN

₺10.00 ₺6.00
Türk Ad Bilimi I: Giriş, 2001 Gözat %40 İndirim

Türk Ad Bilimi I: Giriş, 2001
Saim SAKAOĞLU, Orhan OKAY (İnc.)

₺3.00 ₺1.80
Türkçede Fiilimsiler, 2018 Gözat %40 İndirim

Türkçede Fiilimsiler, 2018
Nesrin BAYRAKTAR, Recep TOPARLI (İnc.)

₺30.00 ₺18.00
Türkoloji Tarihinde Wilhelm Radloff Devri: Hayatı-İlmî Kişiliği-Eserleri, 1991 Gözat %40 İndirim
Ahmet Vefik Paşa, 1991 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Ahmet Vefik Paşa, 1991
Sevim GÜRAY

₺2.00 ₺1.20
Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü, 2013 Gözat %40 İndirim

Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü, 2013
Emir Necipoviç NECİP, İklil KURBAN (Çev.), Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA (İnc.)

₺14.00 ₺8.40
Türkçe-Özbekçe Sözlük, 2018 Gözat %40 İndirim

Türkçe-Özbekçe Sözlük, 2018
Nasiba YUSUPOVA

₺60.00 ₺36.00