En Çok Satan Yayınların Listesi

Kırgız Atasözleri, 2018 Gözat %40 İndirim

Kırgız Atasözleri, 2018
Prof. Dr. Ülkü Çelik ŞAVK

₺38.00 ₺22.80
Türk Dili (Haziran 2019), 2019 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Haziran 2019), 2019
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Kırgız Destanları 16 Bagış Destanı, 2019 Gözat %40 İndirim

Kırgız Destanları 16 Bagış Destanı, 2019
Anlatan: Yusuf MAMAY, Hazırlayan: Çiğdem AKYÜZ ÖZTOKMAK

₺70.00 ₺42.00
Tevfik Fikret Dil ve Edebiyat Yazıları, 2019 Gözat %40 İndirim

Tevfik Fikret Dil ve Edebiyat Yazıları, 2019
Prof. Dr. İsmail PARLATIR (hazırlayan)

₺34.00 ₺20.40
Hakas Destanları III: Han Orba, 2011 Gözat %40 İndirim

Hakas Destanları III: Han Orba, 2011
Erhan AKTAŞ (Haz.), Prof. Dr. Fatma ÖZKAN (İnc.)

₺22.00 ₺13.20
Doğu Türkçesi Grameri Dizini, 2017 Gözat %40 İndirim
Lügat-i Halîmî, 2013 Gözat %40 İndirim

Lügat-i Halîmî, 2013
Lutfullah Bin Ebu Yusuf El Halîmî, Âdem UZUN (Haz.), Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER, Prof. Dr. Mürsel ÖZTÜRK (İnc.)

₺50.00 ₺30.00
Tarihsel Tıp Metinleri Sözlüğü, 2020 Gözat %40 İndirim

Tarihsel Tıp Metinleri Sözlüğü, 2020
Prof. Dr. Zafer ÖNLER

₺30.00 ₺18.00
İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü, 2015 Gözat %40 İndirim

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü, 2015
İlaç ve Eczacılık Terimleri Çalışma Grubu (Haz.)

₺40.00 ₺24.00
Özbek Destanları VI: Dalli, 2017 Gözat %40 İndirim

Özbek Destanları VI: Dalli, 2017
Ergaş CUMANBULBULOĞLİ (Anlatan), Cabbar EŞANKUL (Haz.), Dilek SEZER (Türkiye Türkçesine Aktaran)

₺48.00 ₺28.80
Seyyâh-ı Âlem Evliya Çelebi, 2019 Gözat %40 İndirim

Seyyâh-ı Âlem Evliya Çelebi, 2019
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

₺14.00 ₺8.40
Muğla ve Yöresi Ağızları, 2013 Gözat %40 İndirim

Muğla ve Yöresi Ağızları, 2013
Ali AKAR, Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Prof. Dr. Nurettin DEMİR (İnc.)

₺26.00 ₺15.60
Kısas-ı Enbiya, 2013 Gözat %40 İndirim

Kısas-ı Enbiya, 2013
Emine YILMAZ, Nurettin DEMİR, Murat KÜÇÜK (Haz.), Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN, Prof. Dr. Bilâl YÜCEL (İnc.)

₺90.00 ₺54.00
Altun Yaruk Sudur IV: Tegzinç, 2018 Gözat %40 İndirim

Altun Yaruk Sudur IV: Tegzinç, 2018
Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK

₺130.00 ₺78.00
Lügat-i Ni'metu'llâh, 2015 Gözat %40 İndirim

Lügat-i Ni'metu'llâh, 2015
Ni'metu'llâh Ahmed, Adnan İNCE (Haz.)

₺70.00 ₺42.00
Türk Dili (Mart 2019), 2019 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Mart 2019), 2019
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Nogay Türkçesi Grameri (Ses ve Şekil Bilgisi), 2020 Gözat %40 İndirim

Nogay Türkçesi Grameri (Ses ve Şekil Bilgisi), 2020
Prof. Dr. Dilek ERGÖNENÇ

₺30.00 ₺18.00
Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Bildirileri (26-27 Ekim 2009), 2011 Gözat %40 İndirim
Narspi: Çuvaşça Bir Aşk Öyküsü, 2006 Gözat %40 İndirim

Narspi: Çuvaşça Bir Aşk Öyküsü, 2006
Konstantin Vasil’yeviç İVANOV, Emine YILMAZ (Haz.), Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN, Prof. Dr. Şüayip KARAKAŞ (İnc.)

₺17.00 ₺10.20
Samipaşazade Sezai Bütün Eserleri 1-2, 2020 Gözat %40 İndirim

Samipaşazade Sezai Bütün Eserleri 1-2, 2020
Prof. Dr. Zeynep KERMAN (hazırlayan)

₺30.00 ₺18.00
Yaşlılığa Övgü: Der-Medh-i Piri, 2007 Gözat %40 İndirim

Yaşlılığa Övgü: Der-Medh-i Piri, 2007
Marino de Cavalli, Mehmet AYDIN (Haz.), Murad BEG (Çev.), Prof. Dr. Halil ERSOYLU, Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT (İnc.)

₺14.00 ₺8.40
Türkçede -Ken Zarf-Fiili, 2014 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Türkçede -Ken Zarf-Fiili, 2014
Mehmet ÖZMEN, Prof. Dr. Nuri YÜCE, Prof. Dr. Zuhal ÖLMEZ (İnc.)

₺6.00 ₺3.60
Türk Dili (Mayıs 2019), 2019 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Mayıs 2019), 2019
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Mükemmel Osmanlı Sarfı, 2013 Gözat %40 İndirim

Mükemmel Osmanlı Sarfı, 2013
Manastırlı Mehmet Rıfat, Ferhat TAMKOÇ (Haz.), Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN (İnc.)

₺12.00 ₺7.20
Klasik Edebiyat Bilgisi, 2020 Gözat %40 İndirim

Klasik Edebiyat Bilgisi, 2020
Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ

₺40.00 ₺24.00
Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Denemesi, 2018 Gözat %40 İndirim

Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Denemesi, 2018
Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN (Haz)

₺28.00 ₺16.80
Yusuf ile Züleyha I-II, 2007 Gözat %40 İndirim

Yusuf ile Züleyha I-II, 2007
Nevrûzî, Çoban Hıdır ULUHAN (Haz.)

₺30.00 ₺18.00
Şatranç-nâme-i Kebîr : İnceleme-Metin-Dizin, 2015 Gözat %40 İndirim

Şatranç-nâme-i Kebîr : İnceleme-Metin-Dizin, 2015
Firdevsî-i Rûmî, M. Atâ ÇATIKKAŞ (Haz.), Prof. Dr. İ. Halil ERSOYLU, Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN (İnc.)

₺26.00 ₺15.60
Kırgız Destanları X: Güldana-Askazan Baatır, 2012 Gözat %40 İndirim

Kırgız Destanları X: Güldana-Askazan Baatır, 2012
Saule EGİMBAEVA (Haz.), Yrd. Doç. Dr. Caşteğin TURGUNBAYER (İnc.)

₺16.00 ₺9.60
Kırgız Destanları 17 Kurmanbek Destanı (Sarıkunan Varyantı), 2019 Gözat %40 İndirim

Kırgız Destanları 17 Kurmanbek Destanı (Sarıkunan Varyantı), 2019
Anlatan: Sagınbek DIYKANBAYEV (SARIKUNAN), Hazırlayan: Abdulselam ARVAS

₺60.00 ₺36.00
Türk Dili (Temmuz 2019), 2019 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Temmuz 2019), 2019
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Özbek Destanları IV: Huşkeldi ve Belagerdan, 2011 Gözat %40 İndirim

Özbek Destanları IV: Huşkeldi ve Belagerdan, 2011
Töre MİRZAYEV, Cabbar İŞANKUL (Haz.), Doç. Dr. Ertuğrul YAMAN (İnc.)

₺25.00 ₺15.00
İran Azerbaycanı Âşık Destanları I: Şikâri Destanı, 2013 Gözat %40 İndirim

İran Azerbaycanı Âşık Destanları I: Şikâri Destanı, 2013
Âşık Yedullah, Nabi KOBOTARİAN (Haz.), Prof. Dr. Recep TOPARLI (İnc.)

₺30.00 ₺18.00
Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü, 2009 Gözat %40 İndirim

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü, 2009
Naim SAĞLAM, Recep TOPARLI, Mustafa SARIEYYÜPOĞLU, Dursun ŞEN, Erdal DUMAN, Metin ÇALTA, Mustafa DÖRÜCÜ, Naim SAĞLAM, Kenan KÖPRÜCÜ, Yaşar ÖZDEMİR, Serap SALER, Güneş PALA, Ayşe GÜRER İNANLI

₺18.00 ₺10.80
Kırgız Destanları 14, 2017 Gözat %40 İndirim

Kırgız Destanları 14, 2017
Cıldız ALİMOVA (Haz.)

₺32.00 ₺19.20
Âşık Mevlüt İhsanî’den Derlenen Halk Hikâyeleri, 2016 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Âşık Mevlüt İhsanî’den Derlenen Halk Hikâyeleri, 2016
Âşık Mevlüt İhsanî, Fikret TÜRKMEN, Mustafa CEMİLOĞLU (Haz.), Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL (İnc.)

₺10.00 ₺6.00
Yabancı Ağızlı Konuşma Bozukluklarına Reddiye, 2015 Gözat %40 İndirim

Yabancı Ağızlı Konuşma Bozukluklarına Reddiye, 2015
Ma'rûf er-Rusâfî, Musa Yıldız (Çev.), Prof. Dr. M. Sadi ÇÖĞENLİ, Prof. Dr. Recep TOPARLI (İnc.)

₺18.00 ₺10.80
Acâyib-i Âlem, 2017 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Acâyib-i Âlem, 2017
Kâzım YETİŞ

₺10.00 ₺6.00
Türk Dili (Ağustos 2018), 2018 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Ağustos 2018), 2018
Türk Dil Kurumu

₺7.00 ₺4.20