En Çok Satan Yayınların Listesi

Bugünkü Kıpçak Türkçesi, 2013 Gözat %40 İndirim

Bugünkü Kıpçak Türkçesi, 2013
Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ, Mustafa ÖNER, Prof. Dr. Emine GÜRSOY NASKALİ (İnc.)

₺24.00 ₺14.40
Kazak Türkçesi-Türkiye Türkçesi / Türkiye Türkçesi-Kazak Türkçesi Sözlüğü, 2019 Gözat %40 İndirim

Kazak Türkçesi-Türkiye Türkçesi / Türkiye Türkçesi-Kazak Türkçesi Sözlüğü, 2019
Doç. Dr. Kenan KOÇ, Prof. Dr. Ayabek BAYNİYAZOV, Bilim Uzmanı Vehbi BAŞKAPAN

₺110.00 ₺66.00
Türkçe-Özbekçe Sözlük, 2018 Gözat %40 İndirim

Türkçe-Özbekçe Sözlük, 2018
Nasiba YUSUPOVA

₺60.00 ₺36.00
Anayasa Sözlüğü, 1985 Gözat %40 İndirim

Anayasa Sözlüğü, 1985
Hasan EREN, Hamza ZÜLFİKAR (Haz.)

₺1.00 ₺0.60
Bâkî Dîvânı, 2019 Gözat %40 İndirim

Bâkî Dîvânı, 2019
Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK (hazırlayan)

₺20.00 ₺12.00
Yer Adlarımızın Dili, 2018 Gözat %40 İndirim

Yer Adlarımızın Dili, 2018
Prof. Dr. Hasan EREN

₺10.00 ₺6.00
Leylî vü Mecnûn, 2011 Gözat %40 İndirim

Leylî vü Mecnûn, 2011
Prof. Dr. Kemal ERASLAN, Ali Şîr Nevâî, Ülkü ÇELİK (Haz.), Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)

₺11.00 ₺6.60
Erzincan ve Yöresi Ağızları : İnceleme-Metinler-Sözlük, 1995 Gözat %40 İndirim

Erzincan ve Yöresi Ağızları : İnceleme-Metinler-Sözlük, 1995
Mukim SAĞIR, Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY (İnc.)

₺5.00 ₺3.00
Türkçede Fiilimsiler, 2018 Gözat %40 İndirim

Türkçede Fiilimsiler, 2018
Nesrin BAYRAKTAR, Recep TOPARLI (İnc.)

₺30.00 ₺18.00
Mir’âtü’l-Memâlik: İnceleme-Metin-İndeks, 1999 Gözat %40 İndirim

Mir’âtü’l-Memâlik: İnceleme-Metin-İndeks, 1999
Seydi Ali Reis, Mehmet KİREMİT (Haz.), Prof. Dr. Kemal ERASLAN/ Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA (İnc.)

₺6.00 ₺3.60
Edebiyatımızda Atasözleri, 2018 Gözat %40 İndirim

Edebiyatımızda Atasözleri, 2018
Dehri DİLÇİN

₺12.00 ₺7.20
Kırgız Sözlüğü I-II, 2011 Gözat %40 İndirim

Kırgız Sözlüğü I-II, 2011
K. K. YUDAHİN, Abdullah Battal TAYMAS (Çev.)

₺46.00 ₺27.60
Mevlâna Sekkâkî Divanı, 1999 Gözat %40 İndirim

Mevlâna Sekkâkî Divanı, 1999
Sekkâkî, Kemal ERASLAN (Haz.), Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (İnc.)

₺6.00 ₺3.60
Türk Dili Üzerine Araştırmalar I-II, 2017 Gözat %40 İndirim
Türk Dili Roman Özel Sayısı, 2019 Gözat %40 İndirim

Türk Dili Roman Özel Sayısı, 2019
Türk Dil Kurumu

₺20.00 ₺12.00
Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü, 2018 Gözat %40 İndirim

Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü, 2018
Günay Karaağaç

₺80.00 ₺48.00
Saha (Yakut) Halk Edebiyatı Örnekleri, 1996 Gözat %40 İndirim

Saha (Yakut) Halk Edebiyatı Örnekleri, 1996
Yuriy VASİLYEV, M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU, Gülsüm KİLLİ (Haz.)

₺3.00 ₺1.80
Ömer Bedrettin Uşaklı Bütün Eserleri, 1988 Gözat %40 İndirim

Ömer Bedrettin Uşaklı Bütün Eserleri, 1988
Ömer Bedrettin UŞAKLI, İnci ENGİNÜN (Haz.)

₺3.00 ₺1.80
Uygur ve Özbek Türkçelerinde Fiil, 1997 Gözat %40 İndirim

Uygur ve Özbek Türkçelerinde Fiil, 1997
Rıdvan ÖZTÜRK, Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ, Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Kamus-ı Türkî, 2019 Gözat %40 İndirim

Kamus-ı Türkî, 2019
Şemseddin SAMİ, Prof. Dr. Paşa YAVUZARSLAN (hazırlayan)

₺90.00 ₺54.00
Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi, 2016 Gözat %40 İndirim

Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi, 2016
Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ, Yusuf Ziya ÖKSÜZ, Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (İnc.)

₺14.00 ₺8.40
Altın Ordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitiklerin Dil ve Üslup İncelemesi: İnceleme-Metin-Tercüme-Notlar-Dizin-Tıpkıbasım, 1996 Gözat %40 İndirim
Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları, 2017 Gözat %40 İndirim
Kazan-Tatar Türkçesi Sözlüğü, 2015 Gözat %40 İndirim

Kazan-Tatar Türkçesi Sözlüğü, 2015
Mustafa ÖNER, Prof. Dr. Ülkü Çelik ŞAVK, Prof. Dr. Emine GÜRSOY NASKALİ (İnc.)

₺34.00 ₺20.40
Kısasü'l-Enbiyâ (Peygamber Kıssaları)-II Tıpkıbasım-Dizin, 1997 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Kısasü'l-Enbiyâ (Peygamber Kıssaları)-II Tıpkıbasım-Dizin, 1997
Nasırü’d-Din bin Burhanü’d-Din Rabguzi, Aysu ATA (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
Cemşîd ü Hurşîd, 2000 Gözat %40 İndirim

Cemşîd ü Hurşîd, 2000
Cem Sultan, Adnan İNCE (Haz.), Prof. Dr. Meliha ANBARCIOĞLU, Prof. Dr. İsmail ÜNVER (İnc.)

₺6.00 ₺3.60
Türk Gramerinin Sorunları 1-2, 2011 Gözat %40 İndirim

Türk Gramerinin Sorunları 1-2, 2011
Türk Dil Kurumu (Haz.)

₺15.00 ₺9.00
Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, 2015 Gözat %40 İndirim
Kuş İsimlerinin Doğu Türkçesi, Mançuca ve Çince Sözlüğü, 1994 Gözat %40 İndirim

Kuş İsimlerinin Doğu Türkçesi, Mançuca ve Çince Sözlüğü, 1994
E. Denison ROSS, Emine GÜRSOY NASKALİ (Çev.)

₺3.00 ₺1.80
Özbek Türkçesi Grameri, 2017 Gözat %40 İndirim

Özbek Türkçesi Grameri, 2017
Mustafa Volkan COŞKUN, Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN (İnc.)

₺14.00 ₺8.40
Mecmû’atü’n-Nezâ’ir: Metin-Dizin-Tıpkıbasım, 1995 Gözat %40 İndirim

Mecmû’atü’n-Nezâ’ir: Metin-Dizin-Tıpkıbasım, 1995
Ömer bin Mezîd, Mustafa CANPOLAT (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyılda Ses Değişmeleri, 1995 Gözat %40 İndirim

Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyılda Ses Değişmeleri, 1995
Musa DUMAN, Prof.Dr.Zeynep KORKMAZ (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı, 2017 Gözat %40 İndirim
Türkoloji Tarihinde Wilhelm Radloff Devri: Hayatı-İlmî Kişiliği-Eserleri, 1991 Gözat %40 İndirim Tükendi!
Uygurca Metinler II Maytrısimit, 2019 Gözat %40 İndirim

Uygurca Metinler II Maytrısimit, 2019
Prof. Dr. Şinasi TEKİN

₺60.00 ₺36.00
Mukaddimetü’l-Edeb: Hvarizm Türkçesi ile Tercümeli Şuşter Nüshası, 2014 Gözat %40 İndirim

Mukaddimetü’l-Edeb: Hvarizm Türkçesi ile Tercümeli Şuşter Nüshası, 2014
Zemahşerî, Nuri YÜCE (Haz.), Prof. Dr. Meliha ANBARCIOĞLU (İnc.)

₺10.00 ₺6.00