En Çok Satan Yayınların Listesi

Anayasa Sözlüğü, 1985 Gözat %40 İndirim

Anayasa Sözlüğü, 1985
Hasan EREN, Hamza ZÜLFİKAR (Haz.)

₺1.00 ₺0.60
Mu’înü’l-Mürîd, 2018 Gözat %40 İndirim

Mu’înü’l-Mürîd, 2018
Recep TOPARLI- Mustafa ARGUNŞAH (Haz.)

₺16.00 ₺9.60
Leylî vü Mecnûn, 2011 Gözat %40 İndirim

Leylî vü Mecnûn, 2011
Ali Şîr Nevâî- Ülkü ÇELİK (Haz.)

₺11.00 ₺6.60
Türkçe-Özbekçe Sözlük, 2018 Gözat %40 İndirim

Türkçe-Özbekçe Sözlük, 2018
Nasiba YUSUPOVA

₺60.00 ₺36.00
Mir’âtü’l-Memâlik: İnceleme-Metin-İndeks, 1999 Gözat %40 İndirim

Mir’âtü’l-Memâlik: İnceleme-Metin-İndeks, 1999
Seydi Ali Reis-Mehmet KİREMİT (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
Bugünkü Kıpçak Türkçesi, 2013 Gözat %40 İndirim

Bugünkü Kıpçak Türkçesi, 2013
Mustafa ÖNER

₺24.00 ₺14.40
Kürtçe-Türkçe Türkçe-Kürtçe Sözlük: Kurdı-Tırkı Tırkı-Kurdı Ferheng, 2014 Gözat %40 İndirim

Kürtçe-Türkçe Türkçe-Kürtçe Sözlük: Kurdı-Tırkı Tırkı-Kurdı Ferheng, 2014
Fevzi KARADEMİR- Nezir GÜMÜŞ- Ziver İLHAN- Ahmet KORKUT

₺12.00 ₺7.20
Yer Adlarımızın Dili, 2018 Gözat %40 İndirim

Yer Adlarımızın Dili, 2018
Prof. Dr. Hasan EREN

₺10.00 ₺6.00
Şair Ömer Seyfettin: Bütün Şiirleriyle, 2014 Gözat %40 İndirim
Mevlâna Sekkâkî Divanı, 1999 Gözat %40 İndirim

Mevlâna Sekkâkî Divanı, 1999
Sekkâkî- Kemal ERASLAN (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
Edebiyatımızda Atasözleri, 2018 Gözat %40 İndirim

Edebiyatımızda Atasözleri, 2018
Dehri DİLÇİN

₺12.00 ₺7.20
Ömer Bedrettin Uşaklı Bütün Eserleri, 1988 Gözat %40 İndirim

Ömer Bedrettin Uşaklı Bütün Eserleri, 1988
Ömer Bedrettin UŞAKLI, İnci ENGİNÜN (Haz.)

₺3.00 ₺1.80
Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü, 2018 Gözat %40 İndirim

Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü, 2018
Günay Karaağaç

₺80.00 ₺48.00
Türk Dili Üzerine Araştırmalar I-II, 2017 Gözat %40 İndirim
Revnak-ı Bustan, 2000 Gözat %40 İndirim

Revnak-ı Bustan, 2000
Zafer ÖNLER (Haz.)

₺3.00 ₺1.80
Kırgız Sözlüğü I-II, 2011 Gözat %40 İndirim

Kırgız Sözlüğü I-II, 2011
K. K. YUDAHİN, Abdullah Battal TAYMAS (Çev.)

₺46.00 ₺27.60
Saha (Yakut) Halk Edebiyatı Örnekleri, 1996 Gözat %40 İndirim

Saha (Yakut) Halk Edebiyatı Örnekleri, 1996
Yuriy VASİLYEV, M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU, Gülsüm KİLLİ (Haz.)

₺3.00 ₺1.80
Kamus-ı Türkî, 2019 Gözat %40 İndirim

Kamus-ı Türkî, 2019
Şemseddin SAMİ, Prof. Dr. Paşa YAVUZARSLAN (hazırlayan)

₺90.00 ₺54.00
Cemşîd ü Hurşîd, 2000 Gözat %40 İndirim

Cemşîd ü Hurşîd, 2000
Cem Sultan-Adnan İNCE (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
Mecmû’atü’n-Nezâ’ir: Metin-Dizin-Tıpkıbasım, 1995 Gözat %40 İndirim

Mecmû’atü’n-Nezâ’ir: Metin-Dizin-Tıpkıbasım, 1995
Ömer bin Mezîd, Mustafa CANPOLAT (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
Türkçede Fiilimsiler, 2018 Gözat %40 İndirim

Türkçede Fiilimsiler, 2018
Nesrin BAYRAKTAR

₺30.00 ₺18.00
Çağatayca El Kitabı, 2017 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Çağatayca El Kitabı, 2017
Janos Eckmann, Günay KARAAĞAÇ (Çev)

₺12.00 ₺7.20
Uygur ve Özbek Türkçelerinde Fiil, 1997 Gözat %40 İndirim
Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları, 2017 Gözat %40 İndirim
Kuş İsimlerinin Doğu Türkçesi, Mançuca ve Çince Sözlüğü, 1994 Gözat %40 İndirim

Kuş İsimlerinin Doğu Türkçesi, Mançuca ve Çince Sözlüğü, 1994
E. Denison ROSS, Emine GÜRSOY NASKALİ (Çev.)

₺3.00 ₺1.80
Sedd-i İskenderî: İnceleme-Metin, 2001 Gözat %40 İndirim

Sedd-i İskenderî: İnceleme-Metin, 2001
Alî Şîr Nevâî- Hatice TÖREN (Haz.)

₺8.00 ₺4.80
Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, 1997 Gözat %40 İndirim
Kazan-Tatar Türkçesi Sözlüğü, 2015 Gözat %40 İndirim
Dil Yazıları, 2001 Gözat %40 İndirim

Dil Yazıları, 2001
Mehmet AKALIN- Recep TOPARLI (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
Saha (Yakut) Türkçesi Grameri, 1999 Gözat %40 İndirim

Saha (Yakut) Türkçesi Grameri, 1999
M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU

₺4.00 ₺2.40
Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, 2015 Gözat %40 İndirim