En Çok Satan Yayınların Listesi

Saha (Yakut) Türkçesi Grameri, 1999 Gözat %40 İndirim

Saha (Yakut) Türkçesi Grameri, 1999
M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU

₺4.00 ₺2.40
Sedd-i İskenderî: İnceleme-Metin, 2001 Gözat %40 İndirim

Sedd-i İskenderî: İnceleme-Metin, 2001
Alî Şîr Nevâî- Hatice TÖREN (Haz.)

₺8.00 ₺4.80
Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı, 2017 Gözat %40 İndirim
Uygurca Metinler II Maytrısimit, 2019 Gözat %40 İndirim

Uygurca Metinler II Maytrısimit, 2019
Prof. Dr. Şinasi TEKİN

₺60.00 ₺36.00
Topkapı, 1992 Gözat %40 İndirim

Topkapı, 1992
A. Turan OFLAZOĞLU

₺3.00 ₺1.80
Atatürk ve Harf Devrimi, 2009 Gözat %40 İndirim

Atatürk ve Harf Devrimi, 2009
M. Şakir ÜLKÜTAŞIR

₺8.00 ₺4.80
A. Dilâçar, 1982 Gözat %40 İndirim

A. Dilâçar, 1982
Kaya TÜRKAY

₺2.00 ₺1.20
Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim, 1999 Gözat %40 İndirim
Agâh Sırrı Levend, 1982 Gözat %40 İndirim

Agâh Sırrı Levend, 1982
İsmail ULÇUGÖR

₺2.00 ₺1.20
Anadolu Ağızlarında Sıfat-Fiil Ekleri, 2000 Gözat %40 İndirim
Hârezmli Hâfız’ın Divanı: İnceleme-Metin-Tıpkıbasım, 1998 Gözat %40 İndirim

Hârezmli Hâfız’ın Divanı: İnceleme-Metin-Tıpkıbasım, 1998
Harezmli Hâfız- Recep TOPARLI (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
Genç Kalemler Dergisi, 2019 Gözat %40 İndirim

Genç Kalemler Dergisi, 2019
Prof. Dr. İsmail PARLATIR, Prof. Dr. Nurullah ÇETİN (hazırlayanlar)

₺30.00 ₺18.00
Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü 1-3, 2018 Gözat %40 İndirim

Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü 1-3, 2018
Seyfettin ALTAYLI

₺300.00 ₺180.00
Eski Uygurca Altı Dişli Fil Hikâyesi, 2019 Gözat %40 İndirim

Eski Uygurca Altı Dişli Fil Hikâyesi, 2019
Doç. Dr. Murat ELMALI

₺30.00 ₺18.00
Orhon Yazıtları Araştırmaları, 2020 Gözat %40 İndirim

Orhon Yazıtları Araştırmaları, 2020
Vilhelm THOMSEN, Prof. Dr. Vedat KÖKEN(çeviren)

₺30.00 ₺18.00
Müntahab-ı Şifâ I: Giriş-Metin, 1999 Gözat %40 İndirim

Müntahab-ı Şifâ I: Giriş-Metin, 1999
Celâlüddin Hızır (Hacı Paşa), Zafer ÖNLER (Haz.)

₺4.00 ₺2.40
Ahmet Vefik Paşa, 1991 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Ahmet Vefik Paşa, 1991
Sevim GÜRAY

₺2.00 ₺1.20
Kırım Tatarcasında Yapım Ekleri, 1997 Gözat %40 İndirim

Kırım Tatarcasında Yapım Ekleri, 1997
İlhan ÇENELİ, Mustafa ARGUNŞAH (Çev.), Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN (İnc.)

₺3.00 ₺1.80
Makaleler III: Çağdaş Türk Dilleri, 2013 Gözat %40 İndirim

Makaleler III: Çağdaş Türk Dilleri, 2013
Talât TEKİN, Emine YILMAZ, Nurettin DEMİR (Haz.)

₺38.00 ₺22.80
Medhal-i Kavâ’id, 2000 Gözat %40 İndirim

Medhal-i Kavâ’id, 2000
Ahmet Cevdet Paşa- Nevzat ÖZKAN (Haz.)

₺3.00 ₺1.80
Revnak-ı Bustan, 2000 Gözat %40 İndirim

Revnak-ı Bustan, 2000
Zafer ÖNLER (Haz.)

₺3.00 ₺1.80
Nihad Sami BANARLI, 2014 Gözat %40 İndirim

Nihad Sami BANARLI, 2014
Önder GÖÇGÜN

₺6.00 ₺3.60
Makaleler I: Altayistik, 2013 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Makaleler I: Altayistik, 2013
Talât TEKİN, Emine YILMAZ, Nurettin DEMİR (Haz.)

₺28.00 ₺16.80
Biyoloji Terimleri Sözlüğü, 2010 Gözat %40 İndirim

Biyoloji Terimleri Sözlüğü, 2010
Sevinç KAROL, Zekiye SULUDERE, Cevat AYVALI, Metin AKTAŞ, Yusuf AYVAZ, Nazmi POLAT, Çimen ATAK, İrfan ALBAYRAK, Zeki AYTAÇ, Hayri DUMAN, Fatma ÜNAL, Suat KIYAK, Leyla AÇIK, Yusuf KALENDER, Sela

₺16.00 ₺9.60
Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler, 2018 Gözat %40 İndirim

Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler, 2018
Lars JOHANSON- Nurettin DEMİR (Çev.)

₺10.00 ₺6.00
Burhân-ı Katı, 2009 Gözat %40 İndirim

Burhân-ı Katı, 2009
Mütercim Âsım Efendi; Mürsel ÖZTÜRK, Derya ÖRS (çevirenler)

₺30.00 ₺18.00
Çağdaş Türkçede Cümle, 2017 Gözat %40 İndirim

Çağdaş Türkçede Cümle, 2017
A.N. BASKAKOV, Oktay Selim KARACA (Rusça Aslından Çeviren)

₺20.00 ₺12.00
Güzel Yazılar Oğuz'dan Bugüne, 2020 Gözat %40 İndirim

Güzel Yazılar Oğuz'dan Bugüne, 2020
Türk Dil Kurumu

₺10.00 ₺6.00
Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi, 2019 Gözat %40 İndirim

Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi, 2019
Prof. Dr. Aysu ATA (hazırlayan)

₺70.00 ₺42.00
Derleme Sözlüğü ve Kavramlar Dizini I-II-III, 1995 Gözat %40 İndirim Tükendi!
Başkurt Türkçesi Sözlüğü, 201 Gözat %40 İndirim

Başkurt Türkçesi Sözlüğü, 201
Murat ÖZŞAHİN

₺64.00 ₺38.40
Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, 2011 Gözat %40 İndirim
Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri, 2000 Gözat %40 İndirim
Klasik Edebiyat Bilgisi, 2020 Gözat %40 İndirim

Klasik Edebiyat Bilgisi, 2020
Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ

₺40.00 ₺24.00
Çağatayca Manzum Sözlük (Nisâb-ı Kutbiyye), 2019 Gözat %40 İndirim

Çağatayca Manzum Sözlük (Nisâb-ı Kutbiyye), 2019
Kelimetullâh Hâce Pâdişâh (hazırlayan: Prof. Dr. Fikret TURAN)

₺20.00 ₺12.00
Tuhfe-i Murâdî: İnceleme-Metin-Dizin, 1999 Gözat %40 İndirim

Tuhfe-i Murâdî: İnceleme-Metin-Dizin, 1999
Muhammed bin Mahmud-ı Şirvanî- Mustafa ARGUNŞAH (Haz.)

₺6.00 ₺3.60