En Çok Satan Yayınların Listesi

Anadolu Ağızlarında Sıfat-Fiil Ekleri, 2000 Gözat %40 İndirim

Anadolu Ağızlarında Sıfat-Fiil Ekleri, 2000
Ahad ÜSTÜNER, Leyla KARAHAN (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler, 2018 Gözat %40 İndirim

Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler, 2018
Lars JOHANSON, Nurettin DEMİR (Çev.), Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN (İnc.)

₺10.00 ₺6.00
Nihad Sami BANARLI, 2014 Gözat %40 İndirim

Nihad Sami BANARLI, 2014
Önder GÖÇGÜN, Prof. Dr. M. Orhan OKAY (İnc.)

₺6.00 ₺3.60
Dil Yazıları, 2001 Gözat %40 İndirim

Dil Yazıları, 2001
Mehmet AKALIN, Recep TOPARLI (Haz.), Prof. Dr. Recep TOPARLI (İnc.)

₺6.00 ₺3.60
Başkurt Türkçesi Sözlüğü, 201 Gözat %40 İndirim

Başkurt Türkçesi Sözlüğü, 201
Murat ÖZŞAHİN

₺64.00 ₺38.40
Kırım Tatarcasında Yapım Ekleri, 1997 Gözat %40 İndirim

Kırım Tatarcasında Yapım Ekleri, 1997
İlhan ÇENELİ, Mustafa ARGUNŞAH (Çev.), Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN (İnc.)

₺3.00 ₺1.80
Eski Uygurca Altı Dişli Fil Hikâyesi, 2019 Gözat %40 İndirim

Eski Uygurca Altı Dişli Fil Hikâyesi, 2019
Doç. Dr. Murat ELMALI

₺30.00 ₺18.00
Tuna Bulgarları ve Dilleri, 1987 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Tuna Bulgarları ve Dilleri, 1987
Talât TEKİN

₺2.00 ₺1.20
Topkapı, 1992 Gözat %40 İndirim

Topkapı, 1992
A. Turan OFLAZOĞLU

₺3.00 ₺1.80
Türk Dili Üzerine Araştırmalar I-II, 2017 Gözat %40 İndirim
Çağdaş Türkiye Türkçesindeki Fiillerin Durum Ekli Tamlayıcıları, 1996 Gözat %40 İndirim

Çağdaş Türkiye Türkçesindeki Fiillerin Durum Ekli Tamlayıcıları, 1996
Tahir KAHRAMAN, Prof.Dr.Zeynep KORKMAZ (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Burhân-ı Katı, 2009 Gözat %40 İndirim

Burhân-ı Katı, 2009
Mütercim Âsım Efendi; Mürsel ÖZTÜRK, Derya ÖRS (çevirenler)

₺30.00 ₺18.00
Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim, 1999 Gözat %40 İndirim

Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim, 1999
Himmet BİRAY, Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Makaleler I: Altayistik, 2013 Gözat %40 İndirim

Makaleler I: Altayistik, 2013
Talât TEKİN, Emine YILMAZ, Nurettin DEMİR (Haz.)

₺28.00 ₺16.80
Sedd-i İskenderî: İnceleme-Metin, 2001 Gözat %40 İndirim

Sedd-i İskenderî: İnceleme-Metin, 2001
Alî Şîr Nevâî, Hatice TÖREN (Haz.), Prof. Dr. Kemal ERASLAN/ Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)

₺8.00 ₺4.80
Medhal-i Kavâ’id, 2000 Gözat %40 İndirim

Medhal-i Kavâ’id, 2000
Ahmet Cevdet Paşa, Nevzat ÖZKAN (Haz.), Prof. Dr. Recep TOPARLI (İnc.)

₺3.00 ₺1.80
Kazan-Tatar Türkçesi Sözlüğü, 2015 Gözat %40 İndirim

Kazan-Tatar Türkçesi Sözlüğü, 2015
Mustafa ÖNER, Prof. Dr. Ülkü Çelik ŞAVK, Prof. Dr. Emine GÜRSOY NASKALİ (İnc.)

₺34.00 ₺20.40
Çağdaş Türkçede Cümle, 2017 Gözat %40 İndirim

Çağdaş Türkçede Cümle, 2017
A.N. BASKAKOV, Oktay Selim KARACA (Rusça Aslından Çeviren)

₺20.00 ₺12.00
Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, 1997 Gözat %40 İndirim

Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, 1997
Emine CEYLAN, Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ/ Prof. Dr. Nuri YÜCE (İnc.)

₺3.00 ₺1.80
Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü, 2018 Gözat %40 İndirim

Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü, 2018
Günay Karaağaç

₺80.00 ₺48.00
Agâh Sırrı Levend, 1982 Gözat %40 İndirim

Agâh Sırrı Levend, 1982
İsmail ULÇUGÖR

₺2.00 ₺1.20
Tuhfe-i Murâdî: İnceleme-Metin-Dizin, 1999 Gözat %40 İndirim

Tuhfe-i Murâdî: İnceleme-Metin-Dizin, 1999
Muhammed bin Mahmud-ı Şirvanî, Mustafa ARGUNŞAH (Haz.), Prof. Dr. İsmail ÜNVER, Prof. Dr. Recep TOPARLI (İnc.)

₺6.00 ₺3.60
Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri, 2000 Gözat %40 İndirim

Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri, 2000
M. Necmettin HACIEMİNOĞLU, Mehmet AKALIN (İnc.)

₺8.00 ₺4.80
Revnak-ı Bustan, 2000 Gözat %40 İndirim

Revnak-ı Bustan, 2000
Zafer ÖNLER (Haz.), Prof. Dr. Ali ALPARSLAN, Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)

₺3.00 ₺1.80
Türk Dili Dergisi Deneme Özel Sayısı, 2017 Gözat %40 İndirim
Hârezmli Hâfız’ın Divanı: İnceleme-Metin-Tıpkıbasım, 1998 Gözat %40 İndirim

Hârezmli Hâfız’ın Divanı: İnceleme-Metin-Tıpkıbasım, 1998
Harezmli Hâfız, Recep TOPARLI (Haz.), Ahmet Bican ERCİLASUN/ Nuri YÜCE (İnc.)

₺6.00 ₺3.60
Atatürk ve Harf Devrimi, 2009 Gözat %40 İndirim

Atatürk ve Harf Devrimi, 2009
M. Şakir ÜLKÜTAŞIR

₺8.00 ₺4.80
Genç Kalemler Dergisi, 2019 Gözat %40 İndirim

Genç Kalemler Dergisi, 2019
Prof. Dr. İsmail PARLATIR, Prof. Dr. Nurullah ÇETİN (hazırlayanlar)

₺30.00 ₺18.00
Çağatayca Manzum Sözlük (Nisâb-ı Kutbiyye), 2019 Gözat %40 İndirim

Çağatayca Manzum Sözlük (Nisâb-ı Kutbiyye), 2019
Kelimetullâh Hâce Pâdişâh (hazırlayan: Prof. Dr. Fikret TURAN)

₺20.00 ₺12.00
Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü 1-3, 2018 Gözat %40 İndirim

Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü 1-3, 2018
Seyfettin ALTAYLI

₺300.00 ₺180.00
Mükemmel Osmanlı Lügati, 2018 Gözat %40 İndirim

Mükemmel Osmanlı Lügati, 2018
Ali Nazıma, Faik Reşad

₺40.00 ₺24.00
Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, 2011 Gözat %40 İndirim
Müyessiretü’l-Ulûm, 2002 Gözat %40 İndirim

Müyessiretü’l-Ulûm, 2002
Bergamalı Kadri, Esra KARABACAK (Haz.), Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN (İnc.)

₺8.00 ₺4.80
Atatürk Şiirleri, 2013 Gözat %40 İndirim

Atatürk Şiirleri, 2013
Mehmet KAPLAN, Necat BİRİNCİ (Haz.)

₺16.00 ₺9.60
Türk Kahramanlık Destanları, 2018 Gözat %40 İndirim

Türk Kahramanlık Destanları, 2018
V.M. JIRMUNSKIY, Prof. Dr. Mehmet İSMAİL (Çev.), Prof. Dr. Hülya ARSLAN EROL (Çev.)

₺24.00 ₺14.40
Elazığ ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler I, 1994 Gözat %40 İndirim

Elazığ ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler I, 1994
Tuncer GÜLENSOY, Ahmet BURAN

₺3.00 ₺1.80
Yeni Türkçe Lügat, 2015 Gözat %40 İndirim

Yeni Türkçe Lügat, 2015
Mehmet Bahaettin TOVEN, Abdülkadir HAYBER (Haz.), Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN (İnc.)

₺40.00 ₺24.00