En Çok Satan Yayınların Listesi

Ahmet Vefik Paşa, 1991 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Ahmet Vefik Paşa, 1991
Sevim GÜRAY

₺2.00 ₺1.20
Kısasü'l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) 1-2, 2019 Gözat %40 İndirim

Kısasü'l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) 1-2, 2019
Rabguzi (hazırlayan: Prof. Dr. Aysu ATA)

₺100.00 ₺60.00
Müyessiretü’l-Ulûm, 2002 Gözat %40 İndirim

Müyessiretü’l-Ulûm, 2002
Bergamalı Kadri-Esra KARABACAK (Haz.)

₺8.00 ₺4.80
Her Yönüyle Dil, 2020 Gözat %40 İndirim

Her Yönüyle Dil, 2020
Prof. Dr. Doğan AKSAN

₺24.00 ₺14.40
Klasik Edebiyat Bilgisi, 2020 Gözat %40 İndirim

Klasik Edebiyat Bilgisi, 2020
Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ

₺40.00 ₺24.00
Derleme Sözlüğü 1-6, 2019 Gözat %40 İndirim

Derleme Sözlüğü 1-6, 2019
Türk Dil Kurumu

₺140.00 ₺84.00
Makaleler I: Altayistik, 2013 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Makaleler I: Altayistik, 2013
Talât TEKİN, Emine YILMAZ, Nurettin DEMİR (Haz.)

₺28.00 ₺16.80
Teleüt Ağzı Sözlüğü, 2000 Gözat %40 İndirim

Teleüt Ağzı Sözlüğü, 2000
L. T. RYUMİNA-SIRKAŞEVA- N. A. KUÇİGAŞEVA (Haz.)

₺2.00 ₺1.20
Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler, 2013 Gözat %40 İndirim

Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler, 2013
Süleyman Kaan YALÇIN

₺22.00 ₺13.20
Türk Kahramanlık Destanları, 2018 Gözat %40 İndirim

Türk Kahramanlık Destanları, 2018
V.M. JIRMUNSKIY, Prof. Dr. Mehmet İSMAİL (Çev.), Prof. Dr. Hülya ARSLAN EROL (Çev.)

₺24.00 ₺14.40
Başkurt Türkçesi Sözlüğü, 201 Gözat %40 İndirim

Başkurt Türkçesi Sözlüğü, 201
Murat ÖZŞAHİN

₺64.00 ₺38.40
Türk Dili Dergisi Halk Şiiri Özel Sayısı, 0 Gözat %40 İndirim
Makaleler II: Tarihi Türk Yazı Dilleri, 2013 Gözat %40 İndirim

Makaleler II: Tarihi Türk Yazı Dilleri, 2013
Talât TEKİN, Emine YILMAZ, Nurettin DEMİR (Haz.)

₺50.00 ₺30.00
Derleme Sözlüğü ve Kavramlar Dizini I-II-III, 1995 Gözat %40 İndirim Tükendi!
Türkçe Moğolca Çalışmaları, 2017 Gözat %40 İndirim

Türkçe Moğolca Çalışmaları, 2017
Sir G. CLAUSON, Fatma KÖMÜRCÜ (Çev.)

₺12.00 ₺7.20
Bedâyiu'l-Vasat : Üçünçi Dîvân, 2002 Gözat %40 İndirim

Bedâyiu'l-Vasat : Üçünçi Dîvân, 2002
Ali Şîr Nevâî- Kaya TÜRKAY (Haz.)

₺14.00 ₺8.40
Atebetü'l-Hakâyık, 2020 Gözat %40 İndirim

Atebetü'l-Hakâyık, 2020
Edib Ahmed bin Mahmud-ı Yüknekî

₺26.00 ₺15.60
Nogay Destanları, 2014 Gözat %40 İndirim

Nogay Destanları, 2014
İsmail DOĞAN- Nesrin GÜLLÜDAĞ (Haz.)

₺12.00 ₺7.20
Yenisey Eski Türk Mezar Yazıtları, 0 Gözat %40 İndirim

Yenisey Eski Türk Mezar Yazıtları, 0
İgor KORMUŞİN, Rysbek ALİMOV (Çev.)

₺30.00 ₺18.00
Irak Türkmen Türkçesi, 1996 Gözat %40 İndirim

Irak Türkmen Türkçesi, 1996
Hidayet Kemal BAYATLI (Haz.)

₺4.00 ₺2.40
Tarih Boyunca Slav-Türk Dil İlişkileri, 1998 Gözat %40 İndirim

Tarih Boyunca Slav-Türk Dil İlişkileri, 1998
Hayriye SÜLEYMANOĞLU YENİSOY

₺4.00 ₺2.40
Mükemmel Osmanlı Lügati, 2018 Gözat %40 İndirim

Mükemmel Osmanlı Lügati, 2018
Ali Nazıma, Faik Reşad

₺40.00 ₺24.00
Osmanlı Türkçesinin Sadeleştirilmiş Dil Bilgisi, 2020 Gözat %40 İndirim

Osmanlı Türkçesinin Sadeleştirilmiş Dil Bilgisi, 2020
James William REDHOUSE, Doç. Dr. Ahmet BENZER (çeviren)

₺30.00 ₺18.00
Gyula NÉMETH, 2015 Gözat %40 İndirim

Gyula NÉMETH, 2015
András RÓNA-TAS- İsmail DOĞAN (Çev.)

₺4.00 ₺2.40
Eski Türk Edebiyatı Makaleleri, 2017 Gözat %40 İndirim

Eski Türk Edebiyatı Makaleleri, 2017
Hasibe MAZIOĞLU

₺22.00 ₺13.20
Dil Bilimi Yazıları, 2000 Gözat %40 İndirim

Dil Bilimi Yazıları, 2000
Ragıp Hulusi ÖZDEM- Recep TOPARLI (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Mukaddimetü'l-Edeb: Moğolca-Çağatayca Çevirinin Sözlüğü, 2017 Gözat %40 İndirim

Mukaddimetü'l-Edeb: Moğolca-Çağatayca Çevirinin Sözlüğü, 2017
Zemahşerî, N.N. POPPE (Haz.), Mustafa S. KAÇALİN (Çev.)

₺16.00 ₺9.60
Kırım Tatar Şarkıları, 1993 Gözat %40 İndirim

Kırım Tatar Şarkıları, 1993
Zsuzka KAKUK (Haz.)

₺3.00 ₺1.80
Eski Dönem Türk-Moğol Dil İlişkileri (8.-14. Yüzyıllar), 2019 Gözat %40 İndirim

Eski Dönem Türk-Moğol Dil İlişkileri (8.-14. Yüzyıllar), 2019
Aleksandr ŞÇERBAK (çeviren: Rysbek ALİMOV)

₺46.00 ₺27.60
Türk Dili Üzerine Araştırmalar III, 2007 Gözat %40 İndirim
Dil Bilimi Düşününde Dönüm Noktaları I (Socrates'ten Saussure'e Batı Geleneği), 2018 Gözat %40 İndirim

Dil Bilimi Düşününde Dönüm Noktaları I (Socrates'ten Saussure'e Batı Geleneği), 2018
Roy HARRIS, Talbot J. TAYLOR, Eser E. TAYLAN (Çev.), Cem TAYLAN (Çev.)

₺40.00 ₺24.00
Mîzânü'l-Evzân: Vezinlerin Terazisi, 2015 Gözat %40 İndirim

Mîzânü'l-Evzân: Vezinlerin Terazisi, 2015
Alî Şîr Nevâî, Kemal ERASLAN (Haz.)

₺12.00 ₺7.20
Garâ'ibü's-Sıgar, 2003 Gözat %40 İndirim

Garâ'ibü's-Sıgar, 2003
Ali Şîr Nevâî- Günay KUT (Haz.)

₺15.00 ₺9.00
Nesâyimü'l-Mahabbe Min Şemâyimi'l-Fütüvve I: Metin, 1996 Gözat %40 İndirim

Nesâyimü'l-Mahabbe Min Şemâyimi'l-Fütüvve I: Metin, 1996
Alî Şîr Nevâî- Kemal ERASLAN (Haz.)

₺5.00 ₺3.00
Elazığ ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler I, 1994 Gözat %40 İndirim

Elazığ ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler I, 1994
Tuncer GÜLENSOY, Ahmet BURAN

₺3.00 ₺1.80
Eski Türk Yazıtları, 2020 Gözat %40 İndirim

Eski Türk Yazıtları, 2020
Hüseyin Namık ORKUN

₺60.00 ₺36.00