En Çok Satan Yayınların Listesi

Müyessiretü’l-Ulûm, 2002 Gözat %40 İndirim

Müyessiretü’l-Ulûm, 2002
Bergamalı Kadri, Esra KARABACAK (Haz.), Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN (İnc.)

₺8.00 ₺4.80
Türk Dili Dergisi Deneme Özel Sayısı, 2017 Gözat %40 İndirim
Teleüt Ağzı Sözlüğü, 2000 Gözat %40 İndirim

Teleüt Ağzı Sözlüğü, 2000
L. T. RYUMİNA-SIRKAŞEVA, N. A. KUÇİGAŞEVA (Haz.), Prof. Dr. Hasan EREN (İnc.)

₺2.00 ₺1.20
Irak Türkmen Türkçesi, 1996 Gözat %40 İndirim

Irak Türkmen Türkçesi, 1996
Hidayet Kemal BAYATLI (Haz.), Prof. Dr. Kemal ERASLAN, Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Derleme Sözlüğü 1-6, 2019 Gözat %40 İndirim

Derleme Sözlüğü 1-6, 2019
Türk Dil Kurumu

₺140.00 ₺84.00
Kırım Tatar Şarkıları, 1993 Gözat %40 İndirim

Kırım Tatar Şarkıları, 1993
Zsuzka KAKUK (Haz.)

₺3.00 ₺1.80
Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler, 2013 Gözat %40 İndirim

Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler, 2013
Süleyman Kaan YALÇIN, Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ, Prof. Dr. Mustafa ÖNER (İnc.)

₺22.00 ₺13.20
Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi I-II, 1997 Gözat %40 İndirim

Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi I-II, 1997
Metin ERGUN (Haz.), Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN, Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (İnc.)

₺10.00 ₺6.00
Tuna Bulgarları ve Dilleri, 1987 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Tuna Bulgarları ve Dilleri, 1987
Talât TEKİN

₺2.00 ₺1.20
Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi, 2019 Gözat %40 İndirim

Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi, 2019
Prof. Dr. Aysu ATA (hazırlayan)

₺70.00 ₺42.00
Türk Kahramanlık Destanları, 2018 Gözat %40 İndirim

Türk Kahramanlık Destanları, 2018
V.M. JIRMUNSKIY, Prof. Dr. Mehmet İSMAİL (Çev.), Prof. Dr. Hülya ARSLAN EROL (Çev.)

₺24.00 ₺14.40
Makaleler II: Tarihi Türk Yazı Dilleri, 2013 Gözat %40 İndirim

Makaleler II: Tarihi Türk Yazı Dilleri, 2013
Talât TEKİN, Emine YILMAZ, Nurettin DEMİR (Haz.)

₺50.00 ₺30.00
Mükemmel Osmanlı Lügati, 2018 Gözat %40 İndirim

Mükemmel Osmanlı Lügati, 2018
Ali Nazıma, Faik Reşad

₺40.00 ₺24.00
Yeni Türkçe Lügat, 2015 Gözat %40 İndirim

Yeni Türkçe Lügat, 2015
Mehmet Bahaettin TOVEN, Abdülkadir HAYBER (Haz.), Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN (İnc.)

₺40.00 ₺24.00
A. Dilâçar, 1982 Gözat %40 İndirim

A. Dilâçar, 1982
Kaya TÜRKAY

₺2.00 ₺1.20
Eski Türk Edebiyatı Makaleleri, 2017 Gözat %40 İndirim

Eski Türk Edebiyatı Makaleleri, 2017
Hasibe MAZIOĞLU

₺22.00 ₺13.20
Elazığ ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler I, 1994 Gözat %40 İndirim

Elazığ ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler I, 1994
Tuncer GÜLENSOY, Ahmet BURAN

₺3.00 ₺1.80
Gyula NÉMETH, 2015 Gözat %40 İndirim

Gyula NÉMETH, 2015
András RÓNA-TAS, İsmail DOĞAN (Çev.), Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, Prof. Dr. Naciye GÜNGÖRMÜŞ (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Bedâyiu'l-Vasat : Üçünçi Dîvân, 2002 Gözat %40 İndirim

Bedâyiu'l-Vasat : Üçünçi Dîvân, 2002
Ali Şîr Nevâî, Kaya TÜRKAY (Haz.), Prof. Dr. Kemal ERASLAN, Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (İnc.)

₺14.00 ₺8.40
Türk Dili Dergisi Halk Şiiri Özel Sayısı, 0 Gözat %40 İndirim
Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Söz Dizimi Bakımından Bir İnceleme, 2018 Gözat %40 İndirim

Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Söz Dizimi Bakımından Bir İnceleme, 2018
İsmet CEMİLOĞLU, Zeynep KORKMAZ, Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)

₺20.00 ₺12.00
Türkçe Moğolca Çalışmaları, 2017 Gözat %40 İndirim

Türkçe Moğolca Çalışmaları, 2017
Sir G. CLAUSON, Fatma KÖMÜRCÜ (Çev.)

₺12.00 ₺7.20
Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanılan Atasözleri ve Deyimler, 1997 Gözat %40 İndirim

Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanılan Atasözleri ve Deyimler, 1997
Hamdi HASAN (Haz.), Hasan EREN, Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Tarih Boyunca Slav-Türk Dil İlişkileri, 1998 Gözat %40 İndirim

Tarih Boyunca Slav-Türk Dil İlişkileri, 1998
Hayriye SÜLEYMANOĞLU YENİSOY, Prof.Dr. Hasan EREN, Prof.Dr. Mesut ELİBÜYÜK (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Mukaddimetü'l-Edeb: Moğolca-Çağatayca Çevirinin Sözlüğü, 2017 Gözat %40 İndirim

Mukaddimetü'l-Edeb: Moğolca-Çağatayca Çevirinin Sözlüğü, 2017
Zemahşerî, N.N. POPPE (Haz.), Mustafa S. KAÇALİN (Çev.)

₺16.00 ₺9.60
Türk Dili Üzerine Araştırmalar III, 2007 Gözat %40 İndirim
Garâ'ibü's-Sıgar, 2003 Gözat %40 İndirim

Garâ'ibü's-Sıgar, 2003
Ali Şîr Nevâî, Günay KUT (Haz.), Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT, Prof. Dr. Kemal ERASLAN (İnc.)

₺15.00 ₺9.00
Huastuanift Manihaist Uygurların Tövbe Duası, 2020 Gözat %40 İndirim
Atatürk Şiirleri, 2013 Gözat %40 İndirim

Atatürk Şiirleri, 2013
Mehmet KAPLAN, Necat BİRİNCİ (Haz.)

₺16.00 ₺9.60
Türk Dili Üzerine Araştırmalar IV, 2015 Gözat %40 İndirim
Mîzânü'l-Evzân: Vezinlerin Terazisi, 2015 Gözat %40 İndirim

Mîzânü'l-Evzân: Vezinlerin Terazisi, 2015
Alî Şîr Nevâî, Kemal ERASLAN (Haz.)

₺12.00 ₺7.20
Memlük Tükçesinde Zarf-Fiilli Parçaların Dizimi, 1999 Gözat %40 İndirim

Memlük Tükçesinde Zarf-Fiilli Parçaların Dizimi, 1999
Mustafa UĞURLU, Prof. Dr. F. Sema BARUTÇU ÖZÖNDER (İnc.)

₺2.00 ₺1.20
Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, 2020 Gözat %40 İndirim

Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, 2020
Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ

₺36.00 ₺21.60
Dil Bilimi Yazıları, 2000 Gözat %40 İndirim

Dil Bilimi Yazıları, 2000
Ragıp Hulusi ÖZDEM, Recep TOPARLI (Haz.), Prof. Dr. Recep TOPARLI (İnc.)

₺10.00 ₺6.00
Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü, 0 Gözat %40 İndirim

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü, 0
Veteriner Hekilmliği Terimleri Çalışma Grubu

₺40.00 ₺24.00
Kavâid-i Lisân-ı Türkî: Türkçe Dil Bilgisi, 2018 Gözat %40 İndirim

Kavâid-i Lisân-ı Türkî: Türkçe Dil Bilgisi, 2018
Halit Ziya Bey, Kaya TÜRKAY (Haz.), Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (İnc.)

₺10.00 ₺6.00
Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları, 1997 Gözat %40 İndirim

Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları, 1997
Ahmet BURAN, Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Prof. Dr. Efrasiyap GEMALMAZ (İnc.)

₺3.00 ₺1.80
Yenisey Eski Türk Mezar Yazıtları, 0 Gözat %40 İndirim

Yenisey Eski Türk Mezar Yazıtları, 0
İgor KORMUŞİN, Rysbek ALİMOV (Çev.)

₺30.00 ₺18.00
Kazan Tatar Mânileri, 2013 Gözat %40 İndirim

Kazan Tatar Mânileri, 2013
Zsuzsa KAKUK (Haz.), Ignacz KUNOS (Der.), Prof. Dr. Mustafa ÖNER, Prof. Dr. Fatma ÖZKAN (İnc.)

₺6.00 ₺3.60