En Çok Satan Yayınların Listesi

Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Söz Dizimi Bakımından Bir İnceleme, 2018 Gözat %40 İndirim

Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Söz Dizimi Bakımından Bir İnceleme, 2018
İsmet CEMİLOĞLU, Zeynep KORKMAZ, Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)

₺20.00 ₺12.00
Türkçe Moğolca Çalışmaları, 2017 Gözat %40 İndirim

Türkçe Moğolca Çalışmaları, 2017
Sir G. CLAUSON, Fatma KÖMÜRCÜ (Çev.)

₺12.00 ₺7.20
Irak Türkmen Türkçesi, 1996 Gözat %40 İndirim

Irak Türkmen Türkçesi, 1996
Hidayet Kemal BAYATLI (Haz.), Prof. Dr. Kemal ERASLAN, Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanılan Atasözleri ve Deyimler, 1997 Gözat %40 İndirim

Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanılan Atasözleri ve Deyimler, 1997
Hamdi HASAN (Haz.), Hasan EREN, Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri Ağızları, 1997 Gözat %40 İndirim

Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri Ağızları, 1997
M. Emin EREN, Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ, Doç. Dr. Leyla KARAHAN (İnc.)

₺3.00 ₺1.80
Makaleler III: Çağdaş Türk Dilleri, 2013 Gözat %40 İndirim

Makaleler III: Çağdaş Türk Dilleri, 2013
Talât TEKİN, Emine YILMAZ, Nurettin DEMİR (Haz.)

₺38.00 ₺22.80
Urdu-Türkçe Türkçe-Urdu Sözlük, 2012 Gözat %40 İndirim

Urdu-Türkçe Türkçe-Urdu Sözlük, 2012
Ahmet Bahtiyar EŞREF, Celal SOYDAN (Haz.), Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN, Prof. Dr. Korhan KAYA (İnc.)

₺40.00 ₺24.00
Gyula NÉMETH, 2015 Gözat %40 İndirim

Gyula NÉMETH, 2015
András RÓNA-TAS, İsmail DOĞAN (Çev.), Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, Prof. Dr. Naciye GÜNGÖRMÜŞ (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi I-II, 1997 Gözat %40 İndirim

Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi I-II, 1997
Metin ERGUN (Haz.), Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN, Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (İnc.)

₺10.00 ₺6.00
Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi, 2019 Gözat %40 İndirim

Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi, 2019
Prof. Dr. Aysu ATA (hazırlayan)

₺70.00 ₺42.00
Türk Dili (Ekim 2019), 2019 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Ekim 2019), 2019
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Mukaddimetü'l-Edeb: Moğolca-Çağatayca Çevirinin Sözlüğü, 2017 Gözat %40 İndirim

Mukaddimetü'l-Edeb: Moğolca-Çağatayca Çevirinin Sözlüğü, 2017
Zemahşerî, N.N. POPPE (Haz.), Mustafa S. KAÇALİN (Çev.)

₺16.00 ₺9.60
Eski Uygur Türkçesinde Budizm ve Manihaizm Terimleri, 2019 Gözat %40 İndirim
Bedâyiu'l-Vasat : Üçünçi Dîvân, 2002 Gözat %40 İndirim

Bedâyiu'l-Vasat : Üçünçi Dîvân, 2002
Ali Şîr Nevâî, Kaya TÜRKAY (Haz.), Prof. Dr. Kemal ERASLAN, Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (İnc.)

₺14.00 ₺8.40
Kısasü'l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) 1-2, 2019 Gözat %40 İndirim

Kısasü'l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) 1-2, 2019
Rabguzi (hazırlayan: Prof. Dr. Aysu ATA)

₺100.00 ₺60.00
Türk Dili Dergisi Halk Şiiri Özel Sayısı, 0 Gözat %40 İndirim
Eski Dönem Türk-Moğol Dil İlişkileri (8.-14. Yüzyıllar), 2019 Gözat %40 İndirim

Eski Dönem Türk-Moğol Dil İlişkileri (8.-14. Yüzyıllar), 2019
Aleksandr ŞÇERBAK (çeviren: Rysbek ALİMOV)

₺46.00 ₺27.60
A. Dilâçar, 1982 Gözat %40 İndirim

A. Dilâçar, 1982
Kaya TÜRKAY

₺2.00 ₺1.20
Tarih Boyunca Slav-Türk Dil İlişkileri, 1998 Gözat %40 İndirim

Tarih Boyunca Slav-Türk Dil İlişkileri, 1998
Hayriye SÜLEYMANOĞLU YENİSOY, Prof.Dr. Hasan EREN, Prof.Dr. Mesut ELİBÜYÜK (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Mîzânü'l-Evzân: Vezinlerin Terazisi, 2015 Gözat %40 İndirim

Mîzânü'l-Evzân: Vezinlerin Terazisi, 2015
Alî Şîr Nevâî, Kemal ERASLAN (Haz.)

₺12.00 ₺7.20
Kavâid-i Lisân-ı Türkî: Türkçe Dil Bilgisi, 2018 Gözat %40 İndirim

Kavâid-i Lisân-ı Türkî: Türkçe Dil Bilgisi, 2018
Halit Ziya Bey, Kaya TÜRKAY (Haz.), Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (İnc.)

₺10.00 ₺6.00
Eski Türkçenin Deyim Varlığı, 2017 Gözat %40 İndirim
Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları, 1997 Gözat %40 İndirim

Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları, 1997
Ahmet BURAN, Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Prof. Dr. Efrasiyap GEMALMAZ (İnc.)

₺3.00 ₺1.80
Orhon Yazıtları Araştırmaları, 2020 Gözat %40 İndirim

Orhon Yazıtları Araştırmaları, 2020
Vilhelm THOMSEN, Prof. Dr. Vedat KÖKEN(çeviren)

₺30.00 ₺18.00
Teleüt Ağzı Sözlüğü, 2000 Gözat %40 İndirim

Teleüt Ağzı Sözlüğü, 2000
L. T. RYUMİNA-SIRKAŞEVA, N. A. KUÇİGAŞEVA (Haz.), Prof. Dr. Hasan EREN (İnc.)

₺2.00 ₺1.20
Dil İnkılabının Türkçenin Söz Varlığına Etkileri, 2019 Gözat %40 İndirim
Garâ'ibü's-Sıgar, 2003 Gözat %40 İndirim

Garâ'ibü's-Sıgar, 2003
Ali Şîr Nevâî, Günay KUT (Haz.), Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT, Prof. Dr. Kemal ERASLAN (İnc.)

₺15.00 ₺9.00
Türkçe Sözlük’ün Ters Dizimi, 2004 Gözat %40 İndirim

Türkçe Sözlük’ün Ters Dizimi, 2004
Belgin TEZCAN AKSU, Abdurrahman TARİKTAROĞLU, Efrasiyap GEMALMAZ, Prof. Dr. Nevzat Gözaydın, Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN (İnc.)

₺10.00 ₺6.00
Eski Türk Edebiyatı Makaleleri, 2017 Gözat %40 İndirim

Eski Türk Edebiyatı Makaleleri, 2017
Hasibe MAZIOĞLU

₺22.00 ₺13.20
Behcetü'l-Hadâik Fî Mev'izati'l-Halâik, 2018 Gözat %40 İndirim

Behcetü'l-Hadâik Fî Mev'izati'l-Halâik, 2018
Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT

₺70.00 ₺42.00
Kırım Tatar Şarkıları, 1993 Gözat %40 İndirim

Kırım Tatar Şarkıları, 1993
Zsuzka KAKUK (Haz.)

₺3.00 ₺1.80
Kırım Tatar Türkçesi-Türkiye Türkçesi-Rusça Sözlük, 0 Gözat %40 İndirim

Kırım Tatar Türkçesi-Türkiye Türkçesi-Rusça Sözlük, 0
Nariman SEYİTYAHYA (SEYTAGYAYEV)

₺80.00 ₺48.00
Husrev ü Şirin, 2019 Gözat %40 İndirim

Husrev ü Şirin, 2019
Âzerî İbrahim Çelebi (hazırlayan: Doç. Dr. Ülkü ÇETİNKAYA KARAKOYUN)

₺26.00 ₺15.60
Makaleler II: Tarihi Türk Yazı Dilleri, 2013 Gözat %40 İndirim

Makaleler II: Tarihi Türk Yazı Dilleri, 2013
Talât TEKİN, Emine YILMAZ, Nurettin DEMİR (Haz.)

₺50.00 ₺30.00
Memlük Tükçesinde Zarf-Fiilli Parçaların Dizimi, 1999 Gözat %40 İndirim

Memlük Tükçesinde Zarf-Fiilli Parçaların Dizimi, 1999
Mustafa UĞURLU, Prof. Dr. F. Sema BARUTÇU ÖZÖNDER (İnc.)

₺2.00 ₺1.20
Azerbaycan Bayatıları, 1998 Gözat %40 İndirim

Azerbaycan Bayatıları, 1998
Günay KARAAĞAÇ, Halil AÇIKGÖZ (Haz.), Prof. Dr. Halil ERSOYLU, Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN (İnc.)

₺6.00 ₺3.60
Kamus-ı Türkî, 2019 Gözat %40 İndirim

Kamus-ı Türkî, 2019
Şemseddin SAMİ, Prof. Dr. Paşa YAVUZARSLAN (hazırlayan)

₺90.00 ₺54.00
Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri, 2018 Gözat %40 İndirim

Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri, 2018
Hülya ARSLAN EROL, Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN (İnc.)

₺60.00 ₺36.00
Urfa Merkez Ağzı: İnceleme-Metinler-Sözlük, 1997 Gözat %40 İndirim

Urfa Merkez Ağzı: İnceleme-Metinler-Sözlük, 1997
Sadettin ÖZÇELİK, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Türkçe-Bulgarca Sözlük, 2018 Gözat %40 İndirim

Türkçe-Bulgarca Sözlük, 2018
Prof. Dr. Zeynep ZAFER

₺56.00 ₺33.60
Yenisey Eski Türk Mezar Yazıtları, 0 Gözat %40 İndirim

Yenisey Eski Türk Mezar Yazıtları, 0
İgor KORMUŞİN, Rysbek ALİMOV (Çev.)

₺30.00 ₺18.00