En Çok Satan Yayınların Listesi

Urfa Merkez Ağzı: İnceleme-Metinler-Sözlük, 1997 Gözat %40 İndirim

Urfa Merkez Ağzı: İnceleme-Metinler-Sözlük, 1997
Sadettin ÖZÇELİK, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Büyük Sümerce Sözlük, 2013 Gözat %40 İndirim

Büyük Sümerce Sözlük, 2013
Nafiz AYDIN (Haz.), Prof. Dr. Annette ZGOLL, Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (İnc.)

₺70.00 ₺42.00
Kazan Tatar Mânileri, 2013 Gözat %40 İndirim

Kazan Tatar Mânileri, 2013
Zsuzsa KAKUK (Haz.), Ignacz KUNOS (Der.), Prof. Dr. Mustafa ÖNER, Prof. Dr. Fatma ÖZKAN (İnc.)

₺6.00 ₺3.60
Irk Bitig ve Orhon Yazılı Metinlerinin Dili, 2017 Gözat %40 İndirim
Derleme Sözlüğü 1-6, 2019 Gözat %40 İndirim

Derleme Sözlüğü 1-6, 2019
Türk Dil Kurumu

₺140.00 ₺84.00
Türk Dil Dergisi Mektup Özel Sayısı, 2017 Gözat %40 İndirim
Dil Bilimi Yazıları, 2000 Gözat %40 İndirim

Dil Bilimi Yazıları, 2000
Ragıp Hulusi ÖZDEM, Recep TOPARLI (Haz.), Prof. Dr. Recep TOPARLI (İnc.)

₺10.00 ₺6.00
14. Yüzyıla Ait Bir Kısas-ı Enbiya Nüshası Üzerinde Sentaks İncelemesi, 2000 Gözat %40 İndirim

14. Yüzyıla Ait Bir Kısas-ı Enbiya Nüshası Üzerinde Sentaks İncelemesi, 2000
Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ, İsmet CEMİLOĞLU, Prof. Dr. Kemal ERARSLAN (İnc.)

₺6.00 ₺3.60
Edviye-i Müfrede: Metin-Sözlük, 2016 Gözat %40 İndirim

Edviye-i Müfrede: Metin-Sözlük, 2016
İshâk bin Murâd, Mustafa CANPOLAT/ Zafer ÖNLER (Haz.), Prof. Dr. Kemal ERASLAN, Prof. Dr. Nuri YÜCE (İnc.)

₺14.00 ₺8.40
Türk Dili Üzerine Araştırmalar IV, 2015 Gözat %40 İndirim
Seb'a-yi Seyyâr: Yedi Gezegen, 2015 Gözat %40 İndirim

Seb'a-yi Seyyâr: Yedi Gezegen, 2015
Ali Şîr Nevaî, Güzin TURAL (Haz.), Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, Prof. Dr. Zuhal ÖLMEZ (İnc.)

₺16.00 ₺9.60
Huastuanift Manihaist Uygurların Tövbe Duası, 2020 Gözat %40 İndirim
Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler, 2013 Gözat %40 İndirim

Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler, 2013
Süleyman Kaan YALÇIN, Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ, Prof. Dr. Mustafa ÖNER (İnc.)

₺22.00 ₺13.20
Sözlerimi İyi Dinleyin…: Türk ve Uygur Runik Yazıtlarının Karşılaştırmalı Yayını, 2010 Gözat %40 İndirim

Sözlerimi İyi Dinleyin…: Türk ve Uygur Runik Yazıtlarının Karşılaştırmalı Yayını, 2010
Arpad BERTA, Emine YILMAZ (Çev.), Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ (İnc.)

₺43.00 ₺25.80
Türkçe-Tatarca Sözlük, 2014 Gözat %40 İndirim

Türkçe-Tatarca Sözlük, 2014
Rifkat EHMETYANOV, Rafael MOHEMMETDİNOV, Fenüze NURİEVA, Fuat GANİEV, Mustafa ÖNER (Çev.), Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL (İnc.)

₺28.00 ₺16.80
Türk Dili Üzerine Araştırmalar III, 2007 Gözat %40 İndirim
Uluslararası Türk Dili Kongresi (1992), 1996 Gözat %40 İndirim

Uluslararası Türk Dili Kongresi (1992), 1996
Türk Dil Kurumu (Haz.)

₺3.00 ₺1.80
Kazak Türklerinde Kişi Adları, 2003 Gözat %40 İndirim

Kazak Türklerinde Kişi Adları, 2003
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU, T. J. JANUZAQOV, K. S. ESBAYEVA (Haz.), Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU (İnc.)

₺3.00 ₺1.80
Nogay Destanları, 2014 Gözat %40 İndirim

Nogay Destanları, 2014
İsmail DOĞAN, Nesrin GÜLLÜDAĞ (Haz.), Prof. Dr. Ufuk TAVKUL (İnc.)

₺12.00 ₺7.20
Osmaniye Tatar Ağzı, 1997 Gözat %40 İndirim

Osmaniye Tatar Ağzı, 1997
Fatma ÖZKAN, Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Biyoloji Terimleri Sözlüğü, 2010 Gözat %40 İndirim

Biyoloji Terimleri Sözlüğü, 2010
Sevinç KAROL, Zekiye SULUDERE, Cevat AYVALI, Metin AKTAŞ, Yusuf AYVAZ, Nazmi POLAT, Çimen ATAK, İrfan ALBAYRAK, Zeki AYTAÇ, Hayri DUMAN, Fatma ÜNAL, Suat KIYAK, Leyla AÇIK, Yusuf KALENDER, Sela

₺16.00 ₺9.60
Türkiye Türkçesinde Anlamca Kaynaşmış-Deyimleşmiş Birleşik Fiiller, 2018 Gözat %40 İndirim

Türkiye Türkçesinde Anlamca Kaynaşmış-Deyimleşmiş Birleşik Fiiller, 2018
Deniz ÖZTÜRK, Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ, Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (İnc.)

₺50.00 ₺30.00
Mecâlisü'n-Nefâyis I-II: Giriş-Metin-Çeviri-Notlar, 2015 Gözat %40 İndirim

Mecâlisü'n-Nefâyis I-II: Giriş-Metin-Çeviri-Notlar, 2015
Alî Şîr Nevaî, Kemal ERASLAN (Haz.)

₺40.00 ₺24.00
Türkçede Şahıs Zamirleri, 2004 Gözat %40 İndirim

Türkçede Şahıs Zamirleri, 2004
Yıldız KOCASAVAŞ, Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ (İnc.)

₺20.00 ₺12.00
Türk Amacı, 2018 Gözat %40 İndirim

Türk Amacı, 2018
Türk Dil Kurumu (Haz.)

₺30.00 ₺18.00
Nevâdirü'ş-Şebâb, 2016 Gözat %40 İndirim

Nevâdirü'ş-Şebâb, 2016
Ali Şîr Nevâî, Metin KARAÖRS (Haz.), Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT, Prof. Dr. Kemal ERASLAN (İnc.)

₺24.00 ₺14.40
Osmanlı Türkçesinin Sadeleştirilmiş Dil Bilgisi, 2020 Gözat %40 İndirim

Osmanlı Türkçesinin Sadeleştirilmiş Dil Bilgisi, 2020
James William REDHOUSE, Doç. Dr. Ahmet BENZER (çeviren)

₺30.00 ₺18.00
Nikolay Federoviç Katanov, 1998 Gözat %40 İndirim

Nikolay Federoviç Katanov, 1998
İrina KOKOVA, Muvaffak DURANLI (Çev.)

₺2.00 ₺1.20
Sirâcü’l-Kulûb: Gönüllerin Işığı, 2013 Gözat %40 İndirim

Sirâcü’l-Kulûb: Gönüllerin Işığı, 2013
Şeyh Muhammed Osman Siraceddin En-Nakşibendi El-Kadiri, Yakup KARASOY (Haz.), Prof. Dr. Recep TOPARLI, Prof. Dr. Bilal YÜCEL (İnc.)

₺10.00 ₺6.00
Emsile-i Türkiyye, 1999 Gözat %40 İndirim

Emsile-i Türkiyye, 1999
Abdullah Ramiz Paşa, Emir İçhem İDBEN (Haz.), Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ, Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Ansiklopedik Askerî Terimler Sözlüğü, 2018 Gözat %40 İndirim
Târih-i İbn-i Kesîr Tercümesi: Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük, 1998 Gözat %40 İndirim

Târih-i İbn-i Kesîr Tercümesi: Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük, 1998
Muhammed bin Mahmud-ı Şirvanî, Muhammet YELTEN (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
Türk Dili (Ocak 2019), 2019 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Ocak 2019), 2019
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında (1900-1950) Kırgız Edebiyatı Tarihi, 2014 Gözat %40 İndirim

Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında (1900-1950) Kırgız Edebiyatı Tarihi, 2014
Nurcan ÖZGEN, Prof. Dr. Naciye YILDIZ, Doç. Dr. Nezir TEMUR (İnc.)

₺26.00 ₺15.60
Dil Bilimi Düşününde Dönüm Noktaları I (Socrates'ten Saussure'e Batı Geleneği), 2018 Gözat %40 İndirim

Dil Bilimi Düşününde Dönüm Noktaları I (Socrates'ten Saussure'e Batı Geleneği), 2018
Roy HARRIS, Talbot J. TAYLOR, Eser E. TAYLAN (Çev.), Cem TAYLAN (Çev.)

₺40.00 ₺24.00
Türk Dili (Ocak 2020), 2020 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Ocak 2020), 2020
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Uluslararası Türk Dili Kongresi (1988), 1996 Gözat %40 İndirim

Uluslararası Türk Dili Kongresi (1988), 1996
Türk Dil Kurumu (Haz.)

₺4.00 ₺2.40
Kriminal Terimleri Sözlüğü, 2016 Gözat %40 İndirim

Kriminal Terimleri Sözlüğü, 2016
Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Dairesi Başkanlığı (Haz.)

₺26.00 ₺15.60