En Çok Satan Yayınların Listesi

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü, 0 Gözat %40 İndirim

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü, 0
Veteriner Hekilmliği Terimleri Çalışma Grubu

₺40.00 ₺24.00
Kazan Tatar Mânileri, 2013 Gözat %40 İndirim

Kazan Tatar Mânileri, 2013
Zsuzsa KAKUK (Haz.)- Ignacz KUNOS (Der.)

₺6.00 ₺3.60
Türkçe Sözlük’ün Ters Dizimi, 2004 Gözat %40 İndirim

Türkçe Sözlük’ün Ters Dizimi, 2004
Belgin TEZCAN AKSU- Abdurrahman TARİKTAROĞLU- Efrasiyap GEMALMAZ

₺10.00 ₺6.00
Fuzûlî Üzerine Makaleler, 2011 Gözat %40 İndirim

Fuzûlî Üzerine Makaleler, 2011
Hasibe MAZIOĞLU

₺12.00 ₺7.20
Eski Uygur Türkçesinde Budizm ve Manihaizm Terimleri, 2019 Gözat %40 İndirim
Türkçe-Tatarca Sözlük, 2014 Gözat %40 İndirim

Türkçe-Tatarca Sözlük, 2014
Rifkat EHMETYANOV- Rafael MOHEMMETDİNOV- Fenüze NURİEVA- Fuat GANİEV- Mustafa ÖNER (Çev.)

₺28.00 ₺16.80
Kavâid-i Lisân-ı Türkî: Türkçe Dil Bilgisi, 2018 Gözat %40 İndirim

Kavâid-i Lisân-ı Türkî: Türkçe Dil Bilgisi, 2018
Halit Ziya Bey- Kaya TÜRKAY (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Osmanlı Türkçesinin Sadeleştirilmiş Dil Bilgisi, 2020 Gözat %40 İndirim

Osmanlı Türkçesinin Sadeleştirilmiş Dil Bilgisi, 2020
James William REDHOUSE, Doç. Dr. Ahmet BENZER (çeviren)

₺30.00 ₺18.00
Nesâyimü'l-Mahabbe Min Şemâyimi'l-Fütüvve I: Metin, 1996 Gözat %40 İndirim

Nesâyimü'l-Mahabbe Min Şemâyimi'l-Fütüvve I: Metin, 1996
Alî Şîr Nevâî- Kemal ERASLAN (Haz.)

₺5.00 ₺3.00
Azerbaycan Bayatıları, 1998 Gözat %40 İndirim

Azerbaycan Bayatıları, 1998
Günay KARAAĞAÇ- Halil AÇIKGÖZ (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
Eski Türkçenin Deyim Varlığı, 2017 Gözat %40 İndirim
Kırım Tatar Türkçesi-Türkiye Türkçesi-Rusça Sözlük, 0 Gözat %40 İndirim

Kırım Tatar Türkçesi-Türkiye Türkçesi-Rusça Sözlük, 0
Nariman SEYİTYAHYA (SEYTAGYAYEV)

₺80.00 ₺48.00
Dil İnkılabının Türkçenin Söz Varlığına Etkileri, 2019 Gözat %40 İndirim
Irk Bitig ve Orhon Yazılı Metinlerinin Dili, 2017 Gözat %40 İndirim
Eski Türk Yazıtları, 2020 Gözat %40 İndirim

Eski Türk Yazıtları, 2020
Hüseyin Namık ORKUN

₺60.00 ₺36.00
Urdu-Türkçe Türkçe-Urdu Sözlük, 2012 Gözat %40 İndirim

Urdu-Türkçe Türkçe-Urdu Sözlük, 2012
Ahmet Bahtiyar EŞREF- Celal SOYDAN (Haz.)

₺40.00 ₺24.00
Uluslararası Türk Dili Kongresi (1992), 1996 Gözat %40 İndirim

Uluslararası Türk Dili Kongresi (1992), 1996
Türk Dil Kurumu (Haz.)

₺3.00 ₺1.80
Husrev ü Şirin, 2019 Gözat %40 İndirim

Husrev ü Şirin, 2019
Âzerî İbrahim Çelebi (hazırlayan: Doç. Dr. Ülkü ÇETİNKAYA KARAKOYUN)

₺26.00 ₺15.60
Kazak Türklerinde Kişi Adları, 2003 Gözat %40 İndirim

Kazak Türklerinde Kişi Adları, 2003
T. J. JANUZAQOV- Nurettin AKSU (Akt.)

₺3.00 ₺1.80
Nogay Destanları, 2014 Gözat %40 İndirim

Nogay Destanları, 2014
İsmail DOĞAN- Nesrin GÜLLÜDAĞ (Haz.)

₺12.00 ₺7.20
Tarama  Sözlüğü 1-8, 2019 Gözat %40 İndirim

Tarama Sözlüğü 1-8, 2019
Türk Dil Kurumu

₺140.00 ₺84.00
Türk Dil Dergisi Mektup Özel Sayısı, 2017 Gözat %40 İndirim
Behcetü'l-Hadâik Fî Mev'izati'l-Halâik, 2018 Gözat %40 İndirim

Behcetü'l-Hadâik Fî Mev'izati'l-Halâik, 2018
Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT

₺70.00 ₺42.00
Edviye-i Müfrede: Metin-Sözlük, 2016 Gözat %40 İndirim

Edviye-i Müfrede: Metin-Sözlük, 2016
İshâk bin Murâd- Mustafa CANPOLAT- Zafer ÖNLER (Haz.)

₺14.00 ₺8.40
Urfa Merkez Ağzı: İnceleme-Metinler-Sözlük, 1997 Gözat %40 İndirim

Urfa Merkez Ağzı: İnceleme-Metinler-Sözlük, 1997
Sadettin ÖZÇELİK, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Uluslararası Türk Dili Kongresi (1988), 1996 Gözat %40 İndirim

Uluslararası Türk Dili Kongresi (1988), 1996
Türk Dil Kurumu (Haz.)

₺4.00 ₺2.40
Diplomalı Kız, 2018 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Diplomalı Kız, 2018
Ahmet Midhat Efendi, Ali Şükrü ÇORUK (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Cinli Han, 2018 Gözat %40 İndirim

Cinli Han, 2018
Ahmet Midhat Efendi, Ali Şükrü ÇORUK (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Türkçede Şahıs Zamirleri, 2004 Gözat %40 İndirim

Türkçede Şahıs Zamirleri, 2004
Yıldız KOCASAVAŞ

₺20.00 ₺12.00
Nikolay Federoviç Katanov, 1998 Gözat %40 İndirim

Nikolay Federoviç Katanov, 1998
İrina KOKOVA, Muvaffak DURANLI (Çev.)

₺2.00 ₺1.20
Seb'a-yi Seyyâr: Yedi Gezegen, 2015 Gözat %40 İndirim

Seb'a-yi Seyyâr: Yedi Gezegen, 2015
Ali Şîr Nevaî- Güzin TURAL (Haz.)

₺16.00 ₺9.60
Türk Dili (Ekim 2019), 2019 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Ekim 2019), 2019
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Şecere-yi Terâkime, 2019 Gözat %40 İndirim

Şecere-yi Terâkime, 2019
Ebû'l-Gâzî Bahâdır Han

₺30.00 ₺18.00
Büyük Sümerce Sözlük, 2013 Gözat %40 İndirim

Büyük Sümerce Sözlük, 2013
Nafiz AYDIN (Haz.)

₺70.00 ₺42.00